Tisztelt Kortársak!

Értesítünk minden kortársat, hogy a találkozó új időpontja 2020. október 4. Gyülekező a templomtéri iskolánál, de. 10 órakor.

Akik részt szeretnének venni a találkozón, jelezzék szándékukat, szeptember 20-ig a következő elérhetőségek egykén:

Laczkó Imre: 0745 489631

Molnár Sándor: 0748 456674

Portik-Dobos Balázs: 0745 679937