DSC04089

A magyar nyelv napján – november 13-án – a gyergyóremetei óvodaközi szavaló- és rajzversenyen az óvodások őszi versekkel köszöntötték elsősorban az őszt, egymást, az óvó néniket  és  szüleiket a Csutakfalvi Óvodaközpont és Közösségi Ház nagytermében. Ezt megelőzően az óvodai csoportok szintjén szervezték meg a szavaló- és rajzversenyt, így a legügyesebbek képviselték csoportjukat az óvodaközi megmérettetésen.

A házigazdák nevében Román Melinda óvónő üdvözölte az egybegyűlteket, majd meghallgattuk a három csutakfalvi negyedik osztályos diák által elmondott verseket, akik ezzel is bátorítani szerették volna az óvódásokat. A rajzversenyre érkezőket Fazakas Mónika óvónő  külön teremben kísérte, ahol nekikezdhettek a munkának. A szavaló gyerekek a kapott sorszámok rendjében, két korcsoportra osztva,  a „színpadra” bátran kiállva vagy édesanyja, óvónője biztonságot adó kezét fogva mondták el a megtanult sorokat, ezzel mosolyt, megelégedést csalva a hozzátartozók arcára.

Puskás Tünde Noémi magyar szakos tanár, Bakos Teréz és Puskás-Búza Ágota tanítónők voltak, akik szakértő fülekkel hallgatták a versmondókat, majd értékelték a hallottakat. Puskás-B. Ágota tanítónő megköszönte a gyerekeknek, amiért igazi őszi hangulatot teremtettek és örömét fejezte ki, hogy már óvodás korban ilyen nagy odaadással és ügyességgel verselnek. Bakos Teréz tanítónő elsősorban a szülőkhöz intézte mondandóját. Rácsodálkozott arra, ahogyan a magyar szó, a magyar nyelv a legkisebbek ajkán formálódik és arra kérte, biztatta  a szülőket, hogy minél többet mondókázzanak, verseljenek, hiszen ezáltal vezethetik be a gyerekeket a szavak szép világába. Puskás Noémi Tünde arra erősített rá, hogy ezen a délután is bebizonyosodott, hogy nem csak „sírva vigad a magyar”, hiszen amíg ilyen szép környezetben, ennyi mosolygó gyermek, ilyen szép verseket mond, el van okunk az örömre.

20151113_155657_resized

A rajzverseny kiértékeléseképpen Tercsi tanító néni tömören úgy fogalmazott, hogy a rajz egy nagyon fontos kifejezőeszköz az ősz érzékletessé tételére. A rajzolók munkáit kiállították és mindenki közelről is megszemlélhette azokat.

Minden gyerek jutalmul oklevelet és egy foglalkoztató füzetet kapott, majd a csutakfalvi szülők jóvoltából, a szervezők bőségesen megvendégeltek minden jelenlévőt .DSC04093