November 21-én sor került a Gyergyóremetén tanító pedagógusok tiszteletére állított emlékoszlop felavatására a templomtéri iskola udvarán. Ezt az emlékoszlopot a község aktív és nyugdíjas pedagógusai állíttatták önerőből. További cél, hogy rá is kerüljenek azoknak a nevei, akik falunkban tanítottak.

Az ünnepségen Laczkó-Szentmiklósi Judit, a helyi Pedagógus Szövetség volt elnöke elmondta, hogy három évvel ezelőtt született meg ez az ötlet, és a tanári közösség felvállalta, önerőből megvalósította. Maștaleriu Erzsébet igazgatónő Apáczai Csere János Magyar Enciklopédia című művéből idézett gondolatokat a jó tanítóra vonatkozóan.

Laczkó-Albert Elemér polgármester úr ünnepi beszédében méltatta a közösségi összefogás eredményét, amely kapcsolatot teremt a múlt, a jelen és a jövő között, és utalt arra, hogy jó a hely kiválasztása, mert valamikor Gyergyóremetén a templom közelében kezdődött az iskolai oktatás. Petres Lajos nyugalmazott ditrói zenetanár, aki megfaragta az emlékoszlopot, elmondta, hogy mit jelentenek a kopjafa díszes faragásai. A szokványostól eltérően a kopjafa tetején nem női vagy férfi szimbólum található, hanem egy lámpás, amely mindig világít, utat mutat.

Az ünnepi beszédek után Bakó Antal plébános megszentelte az emlékoszlopot és ezt követte Laczkó Blanka, Román Máté, Nagy Andrea, Balázs István-Vajk szavalata és Laczkó Kata éneke.

Köszönet mindenkinek, akik támogatták ezt az ötletet, segítettek a megvalósításban, valamint az ünnepségen megtiszteltek jelenlétükkel.

Balázs Teréz tanítónő