„Az írás csak akkor töltheti be rendeltetését, ha éppoly híven tolmácsolja a gondolatot, mint a szabatos, talpraesett élőszó. Az írásbeli gondolatközlés félreérthetetlenségének egyik biztosítéka a kifogástalan helyesírás.” (Szemere Gyula- nyelvész)

A Fráter György Általános Iskola adott otthont a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny Hargita megyei szakaszának, melyen idén 116 V-VIII. osztályos tanuló vett részt. Iskolánkból három V. osztályos tanuló- Laczkó-Albert Eszter, Simon Máté, Tóth Anna, Balázs Bécsi Anita VI. osztályos -, valamint két nyolcadikos –Csortán Réka és Puskás Búza Anna- jutott be a nagyon erős megyei mezőnybe. Az ötödikesek korosztálya volt a legnépesebb, itt 90 ponttal dicséretet kapott Laczkó-Albert Eszter.

A helyesírási verseny egy tollbamondás megírásából, utána egy tesztlap megoldásából áll, így derül ki milyen mértékben ismerik a résztvevők anyanyelvünk szabályait, a helyesírást.

A verseny után településismertetőre hívtuk meg a résztvevőket, Laczkó Szentmiklósi Endre történelem szakos kollégánk tartott vetítéssel egybekötött ismertetőt. Ezt követte Nagy József történész érdekes, rövid bevezetője a Kereszthegy című film levetítése előtt, majd a Közösségi Házban elfogyasztottuk a Szülőbizottság által az Önkormányzattól megpályázott ebédet. Ezt követően került sor az eredményhirdetésre, a díjak átadására a Művelődési Házban.

Tartalmas, jó hangulatú rendezvénynek voltunk részesei, melynek szervezését köszönöm a magyar szakos kolléganőknek- Puskás Noémi Tündének, Istók Tímeának, Szabó Csillának-, Laczkó Szentmiklósi Endre és Nagy József történészeknek, Portik Bakai Anna adminisztrátornőnek, az iskola személyzetének, a Művelődési Ház igazgatójának, a Közösségi Ház alkalmazottjainak, az Önkormányzatnak, az End-Ibo csokigyárnak a támogatást.

Maștaleriu Erzsébet iskolaigazgató