Augusztus 16-án reggel élettel telt meg a kicsibükki templom udvara – sátortáborozásra érkeztek a szülők gyerekeikkel együtt. A Képes Vagyok elmúlt lapszámaiban már beszámoltunk az iskolánk által kezdeményezett Jeles Napok foglalkozássorozatról, melynek harmadik alkalma a nyári vakáció idejére esett, így másabb volt, mint az előzőek. Az augusztusi hónap jeles napjára épített tábor a Szent István tábor nevet kapta.

A Szent István király nevével fémjelzett tábor 2018. augusztus 16-18. között zajlott le Kicsibükkben, a kápolna udvarán, amely nemcsak a tanulók, pedagógusok, de a felnőttek, családok számára is nyitott volt. Nagy örömünkre több család is eljött, és volt férfi segítségünk is. A táborban 41 gyerek és 25 felnőtt vett részt, de nagyon sok látogatónk volt. Estére az otthon maradt családtagok is feljöttek. Ezeken a foglalkozásokon karkötők, színes kötők, rongybabák, lovacskák, terítők, asztali díszek készültek el.

A tábor szervezése már az iskolai időben elkezdődött. A tanítók felhívták a tanulók, szülők figyelmét erre a lehetőségre. A táborra jelentkezőket egy augusztusi szülőértekezleten véglegesítettük, amikor a konkrét jelentkezők tudatában, a szülőkkel együtt elkezdtük a tábori élet megszervezését, feladatok felosztását. A kicsibükki kápolna körüli adottságok figyelembevételével közösen álmodtuk meg azt a két-három napot, amit ott töltöttünk.

Nagyon lelkesen, kreatívan állt hozzá mindenki, s a lehetőségei szerint segítőkészen ajánlott fel mindent, vállalták el a főzést. Sőt megépítettek egy kalyibát is.

Délre mindenki elkészült, és a templom hűs falai között, ünnepélyesen megnyitottuk a tábort. Igyekeztünk kialakítani egy rendet, s az időnket hasznosan beosztani.

Reggel trombitaszó ébresztette a táborlakókat, melyet reggeli torna követetett. Ezután reggeli imára gyűltünk össze a kápolnában, ahol hálaadással, énekekkel, szabadon megfogalmazott gondolatokkal meghitten indítottuk a napot. Mindezek után következett a reggeli. A nap folyamán váltakozva voltak kiselőadások, szabadfoglalkozások, kézműves foglalkozások, mint varrás, kötélverés, tűnemezelés és vizes nemezelés, verecselés. Felnőttek, szülők segítségével sok szép ajándék elkészült, mivel a tábor ideje alatt őrangyalosdi játékot is játszottunk.

 

A közös tanulás egy jurta bemutatóval kezdődött, mely a pogány korszakba vitt vissza, kiegészítve fegyverbemutatóval, melyet íjászkodás követett. A pogány korszakot követően a mondáink segítségével elkalauzoltuk gyermekeinket Szent István korába. Rövid előadások révén beszéltünk Szent Istvánról, mint az első megkoronázott apostoli magyar királyról, valamint az államalapításról, a koronázási jelképekről; Szent Imréről, a Szent Jobbról és István király intelmeiről Imre herceg számára.

A gyerekek kedvenc foglakozása a patakban való játszás volt. Közös erővel gátat építettek, „dugást csináltak”, valamint nagy élményt jelentett a környék felderítése a kis terepjárón. Az apukák megtanították a feledésbe merült játékot, a bigézést. A gyerekek a felnőttekkel együtt játszottak, fociztak, énekeltek, táncoltak.

A tábor ideje alatt volt furulya bemutató valamint szabadtéri táncház is, élőzenére. Pénteken lovagolhattak.

  A napi programot a vacsorát követő esti ima, hálaadás zárta. Ezután mindenki, amíg jól látott, előkészítette az alvóhelyét. Este a tűz mellett énekelgettünk, beszélgettünk, és a kalyibában esti mesét lehetett hallgatni.

Szombat reggel igyekeztünk a táborzárást követően, minél hamarabb tábort bontani, hogy a búcsús szentmisére mi magunk is, környezetünk is ünneplőre készen álljon. A tábor zárása a szentmise volt, amelyen a táborban levő felnőttek vállaltak felolvasást, és a mise végén elénekeltük azt a két Szent István éneket, amelyet a táborban tanultunk.

Sok szép élménnyel, együttléttel gazdagodva tértünk haza – egészségben, békességben. Jó volt együtt lenni! Köszönettel tartozunk MINDENKINEK, aki segített, hogy ez a tábor megvalósuljon. Hosszú lenne felsorolni a neveket, de köszönöm az iskola vezetőségének, pedagógus társaimnak, a szülőközösségnek és mindazoknak a felnőtteknek, cégvezetőknek, egyesületeknek, akik minket támogattak. 

Balázs Teréz tanítónő