A 2018-2019 -es tanév első napján a központi iskola udvarán összegyűlteket Maștaleriu Erzsébet igazgatónő köszöntötte. Kiemelten üdvözölte az előkészítősöket valamint az V. osztályosokat, akik új környezetben kezdték meg a 2018-2019-es tanévet. A csoportok, osztályok számát tekintve változatlan a helyzet a tavalyhoz képest, viszont a tavalyi 701 főhöz képest ebben a tanévben 680 gyermek kezdte meg tanulmányait a helyi tanintézményben. Sajnálattal kell tudomást vennünk arról, hogy több gyermeket vittek el, mint amennyien jöttek.

Az iskola pedagógusai karjukon fehér szalaggal fejezték ki  tiltakozásukat  az oktatási törvény új rendelkezése ellen, mely szerint az elemi osztályokban román szakos tanárok kell tanítsák a román nyelv-  és irodalmat. „Mélyen elítéljük ezt a meggondolatlan, szakmaiatlan és jogszerűtlen rendeletet. Visszautasítjuk  azt, hogy 3000 tanító, ki tudja hány tanár és 52 000 elemi tagozatos kisgyermek újra kísérleti alannyá váljon egy bársonyszékben meghozott, arrogáns, nem fenntartható döntés eredményeként. Kérjük, ne űzzenek csúfot a tanítói hivatásból és a saját állami felsőfokú intézményeik diplomáiból!”– hangzott el az igazgatónő beszédében.

Új pedagógusokat mutatott be az igazgatónő:  Muzsi Hajnalka Dalma testnevelés tanár, Puskás Áron testnevelés tanár, Balázs-Kercsó Botond címzetes testnevelés tanár, Román Sándor címzetes matematika tanár és Elekes Borbála óvónő személyében. Balázs-Bécsi Emília tanítónő, román-magyar szakos tanár, román nyelv és irodalmat fog tanítani az V. osztályban, Ferencz Edit tanítónő, történelem szakos pedagógus történelmet tanít  Csutakfalván valamint László Melinda nyugdíjas tanítónő helyettesítőként magyar nyelv és irodalmat tanít az új tanévben.

A megnyitón jelen volt Laczkó-Albert Elemér községi polgármester, aki elsőként a diákokhoz intézte szavait: „Előttetek a példa és a cél: bizalomra van szükség tanáraitok felé. Az iskola nevelői-oktatói hagyománya garancia erre. Aki valódi tudást szeretne megalapozni, annak tanulni kell. Ehhez kellenek a tanárok.

Mi az, ami szükséges fejlődésetekhez?

Aki óvodába, iskolába jön – igyekezzen jelen lenni teljes figyelemmel, önfegyelemmel! Tegyetek meg mindent tehetségetek kibontakozásához! Tartalmas, színes, sikeres tanévet kívánok diáknak, tanárnak!” Mindannyiuknak kívánja, hogy sikert sikerre halmozzanak.

„Külső zavaró tényező rengeteg van. Minden rendelkezésre álló eszközünkkel azon leszünk, hogy ne tudják életbe léptetni  az oktatási törvény új rendelkezését.  Arra biztatunk benneteket, hogy vegyétek komolyan: Tanuljatok! Tanuljatok! Tanuljatok! Viselkedjetek!”  – hangoztatta a polgármester.

A tanárokhoz fordulva ekképpen szólt: „Kedves tanárok!  Az iskola és a gyermek az első. Ne fanyalogjunk! Dolgozzunk! Nemcsak a román, a magyar és a matematika fontos. Minden egyes óra fontos, és összeadódik. Csak ekkor lesz eredményes a záróvizsga.”

A szülőket kérte, hogy biztassák gyermekeiket a tanulásra, legyenek ebben az iskola munkatársai.

Biztosított mindenkit arról, hogy az Önkormányzat igyekszik partnerséget ajánlani az iskolának.  Röviden kifejtette azt is, hogy az iskolás pályázat az utolsó szűrőn is átment, amelyben többek között szeretnénk egy iskolai orvosi rendelőt létrehozni.

A tanévnyitó fénypontja az előkészítősök beköszönő műsora volt, akik versekkel, énekekkel üdvözölték az új évet. A végén a VIII. osztályosok egy-egy szál virágot adtak át a legkisebbeknek, ezzel jelképesen vállalva, hogy vigyázni fognak rájuk ebben a tanévben.

Az ünnepi tanévnyitó méltó befejezéseként hálaadó szentmisén vettek részt a diákok és az iskola alkalmazottai, így együtt kérhették a jó Isten segítségét diákok, szülők és pedagógusok számára.

 

Lejegyezte Laczkó-Margit Hajnal

 

Mától kezdve

Tóth Árpád Ferenc

 

Mától kezdve, végre én is iskolába járok.

Ceruzával, tollal máris ügyes kézzel bánok.

Elolvasom hamarosan, mi lesz mese este,

Karácsonyra képeslapot én írok már Pestre.

……………………………………………………………….

Ezért kedves, kis iskolám, fogadjál be engem!

Tanítóim szeretete foganjon meg bennem!

Ajánljad fel nekem is a tudás gazdag fáját,

Hadd olthassam önmagamba legvirulóbb ágát.