Primăria Comunei Remetea, județul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (17 luni) a funcției contractuale de execuție temporar vacante din cadrul Serviciului social de zi pentru copii – Creșă, după cum urmează:

  • 1 post educator puericultor, grad profesional II studii S

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

  • educator puericultor, grad profesional II studii S
    • nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență, specializare profesor învățământ preșcolar;
    • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 ani.

 

Concursul se va dăsfășura astfel:

  • proba scrisă în data de 26 mai 2021, orele 10,00;
  • interviu în data de 28 mai 2021, orele 14,00.

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Condiții de participare la concurs:

– trebuie să îndeplinească cumulat condițiile enumerate în art.3 din Hotărârea nr 286/2011;

Informații suplimentare se pot primi de la secretarul comunei Remetea la telefon 0266352101,  între orele 8-16.