A konferencia részletes programja a következő:

A konferencia első napja: 08. 22.

Levezető elnök: Dr. Boda József nyá. nb. vőrgy. (nyá.)
0900 – 0920: Megnyitó:
– Laczkó-Albert Elemér, Gyergyóremete polgármestere,
– Prof. Dr. Csikány Tamás dandártábornok, DSc. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tudományos rektor helyettese,
– Dr. Lukács Bence Ákos, vezető konzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa,

0920 – 0940 Köszöntők, elismerések átadása, tájékoztató a Társaságról: Dr. Parádi József mag. CSc. nyá. főiskolai tanár, nyá. r. ezds. a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság (SZBMRTT) elnöke,
0940 – 1000 Dr. Csikány Tamás NKE, A katonai határőrvidék története 1762-1851 között,
1000 – 1020 Dr. Heil Kristóf, egyetemi docens, ELTE, Fegyveres szervek az erdélyi törvényjavaslatokban a XIX. század első felében)
1020 – 1040 Prof. Dr. Mezey Barna Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) egyetemi tanár: Erdély börtönei a XIX. század közepén,
1040 – 1100 Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem- és a SZBMRTT tagja: Az Erdélyi Csendőrség 1876- 1881,
1100 – 1120 Szünet
1120 – 1140 Zeidler Sándor a SZBMRTT tagja: Az erdélyi csendőrség – 1876-1881 – majd a Magyar Királyi Csendőrség egyen ruházata,
1140 – 1200 Prof. Dr. Szakály Sándor egyetemi tanár, az MTA doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója – és a SZBMRTT elnökségi tagja: A Magyar Királyi Csendőrség 1881-1944 között,
1200 – 1300 Ebéd
1300 – 1320 Dr. Parádi József SZBMRTT elnök: A határszéli csendőrség Erdélyben 1891-1918,
1320 – 1340 Lőrinczi Dénes: A dualizmuskori Magyar Királyi Csendőrség Sepsiszentgyörgyön
1340 – 1400 Csóka Ferenc: SZBMRTT tagja, Duliskovich Arnold oroszországi küldetése, 1912-1914.
1400 – 1420 Dr. Ernyes Mihály ny. r. ddtbk. a SZBMRTT tagja:„Székelyudvarhely dualizmuskori rendőrsége” 1420 – 1440 Szünet
1440 – 1500 Dr. Szabó Andrea pü. ezds, NKE VP tanszék: A Magyar Királyi Pénzügyőrség Erdélyben, 1867-1944,
1500 – 1520 Dr. Suba János alez, történész, a SZBMRTT tagja: A magyar-román határ pontosításai és kitűzése a XIX században,
1520 – 1540 Összegzés, a konferencia első napjának zárása, Dr. Boda József

A konferencia második napja: 08. 23.
0900 – 0920 Dr. Vedó Attila r. alez: NKE „Csendőriskola Nagyváradon – A Magyar Királyi Csendőrség központosított képző intézményének létrehozása és működése”
0920 – 0940 Illésfalvi Péter történész: Határvadászok Erdélyben 1940-1944 között,
0940 – 1000 Dr. Nagy József történész,Gyergyóremete: Az 1940-1944 közti székely határőrség története,
1000 – 1020 Szigetvári Oszkár r. őrgy. a SZBMRTT tagja, az NKE doktorandusza: A magyar csendőrség nyomozó szervezetei 1945-ig
1020 – 1040 Vincze Gábor a SZBMRTT tagja: A csendőrnyomozók szerepe a második világháború alatti észak-erdélyi kommunistaellenes nyomozásokban.
1040 – 1100 Nemes Gyula kutató: Nagyernye, Erdély, Erdélyiek a Magyar Királyi Csendőrség kötelékében a kis magyar világ idején,
1100 – 1120 Dr. Olasz Lajos ny. főiskolai docens, Szegedi Tudomány Egyetem: Partizánvadászok
1120 – 1140 Bandi István az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár (ABTL) munkatársa: A román titkosszolgálat tevékenysége Erdélyben 1944-1945 között,
1140 – 1200 Könyvbemutató: Nemes Gyula: „Népem biztonságát őrzöm” Maros-Torda vármegyeiek a Magyar Királyi Csendőrség kötelékében, című kötetét bemutatja Illésfalvi Péter történész.
1200 – 1210 Összegzés, a konferencia zárása, Dr. Boda József (SZBMRTT)
1210 – 1220 Csoport és egyéni fényképek készítése
1220 – 1320 Ebéd
1320 A kiállítás megtekintése Csíkszépvízen: Dr. Nagy József történész vezetésével!

Helyszín: Balás Gábor Művelődési Ház

A konferencia nyitott bárki számára, de helyszíni regisztrációhoz kötött!

Minden érdeklődőt várunk!