Osztályok Eng

POLGÁRMESTER

LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR polgármester

 • Iroda: I. emelet, 2 szám
 • Ügyélfogadás: hétfő 9-12 óra
 • Elérhetőség: tel. 0744 548360, e-mail: laczkoalberte@gyergyoremete.ro

A polgármester: 

 • a község végrehajtó hatósága
 • közvetlen szavazás útján választják, mandátuma négy év
 • a helyi közigazgatás és szakigazgatás vezetője
 • képviseli a községet     

Hatáskörébe tartozó ügyek:                                              

 1. Felel a község köz- és magánbirtokához tartozó javak igazgatásáért
 2. Kidolgozza a helyi költségvetés tervezetét, hivatalból vagy kérésre felülvizsgálja a helyi költségvetés összegeinek bevételezését és elköltését
 3. Különböző intézkedéseket foganatosít s a településrendészeti tervének kidolgozása érdekében, sürgősségi helyzetek, természeti csapások, járványok esetén, a háztartási, ipari vagy bármilyen más hulladékok tárolásának ellenőrzésére
 4. Biztosítja a közrendet, felügyeli a köztereken végbemenő tevékenységet
 5. Kinevezi és tisztségéből felmenti a saját közigazgatási szerveinek személyzetét
 6. Anyakönyvvezetői tisztséget lát el
 7. Helyi népszavazás kiírását kezdeményezheti 

      

ALPOLGÁRMESTER 

SZABÓ CSABA alpolgármester

 • Iroda: földszint, 4 szám
 • Ügyélfogadás: hétfő-péntek, 8-12 óra
 • Elérhetőség: tel. 0744 548131, e-mail szabolcs.office@gmail.com

Az alpolgármester: 

 • választott személy, négy éves mandátummal
 • feladatkörét a polgármester által átruházott feladatok alkotják
 • a tanácsülésen szavazati joga van  

Hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:  

 1. A község tulajdonában lévő területeken való gazdálkodás
 2. Gazdasági udvar és sportcsarnok felügyelete
 3. Ideiglenes számtáblák kiadása
 4. Traktor és robogó esetében: – a jármű törzskönyvének, másolata személyazonossági igazolvány másolata, vezetői jogosítvány
 5. Állat által vontatott jármű esetében: – személyazonossági igazolvány
 6. Négykerekű homokfutó helyi beíratása: – igazolás a RAR-tól, hogy mezőgazdasági célra használja a járművet
 7. Községi utak rendbentartása
 8. Közvilágítás
 9. Géppark – a buldoexkavátor kölcsönzése: írásos kérés alapján, nyugta a gép munkadíjának lefizetéséről (lej/óra)
 10. Legeltetés, pásztorlás (legeltetési szabályzat, pásztorgyűlés, legeltetési szerződések)           Állategészségügy (kapcsolattartás a lakossággal és a községi állatorvossal)
 11. Közmunka megszervezése
 12. Helyi önkéntes tűzoltóság tevékenységének megszervezése

     

JEGYZŐ

PÁL GIZELLA községi jegyző

 • Iroda: I. emelet, 2 szám
 • Ügyfélfogadás: hétfő 9-14 óra, kedd – csütörtök – péntek 8-14 óra, szerda 8-16,30 óra
 • Elérhetőség: tel. 0752241871, e-mail gizellapal.office@gmail.com

A jegyző: 

 • vezető köztisztviselő, kinevezése meghatározatlan időre szól
 • a helyi tanács munkáját törvényességi szempontból felügyeli
 • polgárvédelem

 

Hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:          

 1. Helyi Önkormányzat tevékenységének felügyelete (tanácsülések előkészítése, összehívása, döntések előkészítése, határozatok kiközlése és végrehajtásának követése
 2. Polgármesteri döntések összeállítása, véleményezése, kiközlése
 3. Kapcsolattartás különböző intézményekkel (Prefektusi Hivatal, Megyei Tanács, Törvényszék és más állami hatóságok/intézmények)               
 4. Földosztóbizottság (ügyfelek fogadása, a beérkezett kérések, panaszok tisztázása,válaszadás) 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

PORTIK MAGDOLNA felelős alkalmazott

 • Iroda: földszint, bejárat
 • Ügyfélfogadás: hétfő 9-14 óra, kedd – csütörtök – péntek 8-14 óra, szerda 8-16,30 óra
 • Elérhetőség: tel. 0266 352101, fax. 0266 352 102, office@gyergyoremete.ro

Hatáskörébe tartozó ügyek:

 1. Ügyfelek eligazítása
 2. Űrlapok, formanyomtatványok kitöltése
 3. Telefonszolgálat
 4. Iktatás: – beérkező és kimenő átiratok, – lakossági kérések, panaszlevelek iktatása
 5. Területalapú támogatásokban való részvétel
 6. Archívum

ADÓ-ÉS ILLETÉK IRODA

NAGY-GYÖRGY EMILIA adókönyvelő

ROMÁN ZSUZSANNA pénztáros

 • Elérhetőség: tel. 0752 241986, romanzs@gyergyoremete.ro
 • Iroda: földszint, 2 szám
 • Ügyfélfogadás: hétfő 9-14 óra, kedd – csütörtök – péntek 8-14 óra, szerda 8-16,30 óra

Az adószedő és a pénztáros hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:

 1. Adó- és illetékek beszedése – személyazonossági igazolvány
 2. Büntetések beszedése, visszaigazolása – személyazonossági igazolvány, büntetési jegyzőkönyv
 3. Készpénzkifizetések
 4. Az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése fizikai személyek esetében
 5. Értesítők kiküldése fizikai személyeknek adótartozás esetén
 6. Juttatások kifizetése (szociális segély, házassági támogatás, fűtéspótlék)- személyazonossági igazolvány
 7. Járművek nyilvántartása
 8. Beíratás és kivonás az adózás alól: – adásvételi szerződés vagy számla törzskönyv másolata, személyazonossági igazolvány másolata, bejegyzési lap

Az adókönyvelő hatáskörébe tartozó ügyek:

 1. Az adózók nyilvántartásba vétele és az adatok frissítése
 2. Az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése jogi személyek esetében
 3. Értesítők kiküldése jogi személyeknek adótartozás esetén
 4. Igazolások kibocsátása (az adóra és az adózandó értékre vonatkozóan, fizetésigazolás)
 5. Nyugdíj-, fizetés- és bankszámlaletiltás (végrehajtási eljárás)

ANYAKÖNYV

PÁL GIZELLA anyakönyvvezető

 • Elérhetőség: tel. 0752 241871, gizellapal.office@gmail.com
 • Iroda: I. emelet, 5 szám
 • Ügyfélfogadás: hétfő 9-14 óra, kedd – csütörtök – péntek 8-14 óra, szerda 8-16,30 óra

Az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:

 1. Házassági támogatás: az új házasok személyazonossági igazolványa, házassági bizonyítvány, kitöltött formanyomtatvány Megj. Csak akkor igényelhető, ha mindkét félnek első házassága és max. 30 napon belül kéri. Kötelező a személyazonossági igazolvány cseréje.
 2. Családi könyv kiállítása: személyazonossági igazolvány, házassági bizonyítvány, a családtagok születési bizonyítvány, kitöltött formanyomtatvány
 3. Elhalálozás: a halálesetet megállapító orvosi igazolás, az elhunyt személy személyazonossági igazolványa, születési és házassági bizonyítványa, katonai könyv (esetenként), a halálesetet bejelentő személy személyazonossági igazolványa, nem természetes halál esetén az ügyészség által kibocsátott igazolás Megj. A haláleset bejelentése természetes halál esetén három napon belül, erőszakos halál esetén ügyészségi engedéllyel.
 4. Hagyaték: a tulajdonjogot bizonyító okirat, az örökhagyó elhalálozási bizonyítványa, az örökös személyazonossági és/vagy születési bizonyítványa, házassági bizonyítvány Megj. Kézzel írott adásvételi szerződés nem fogadható el.
 5. Névcsere: a születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata, minden okmány, amely a megindoklás szempontjából fontos, erkölcsi bizonyítvány és pénzügyi bizonylat, személyazonossági igazolvány, a Román Hivatalos Közlöny másolata, melyben az erre vonatkozó hirdetés megjelent.

HUMÁNERŐFORRÁS 

NAGY-MENYHÁRT SZIDÓNIA

 • Elérhetőség: tel. 0749 102823, nagymenyhartszidonia@gmail.com
 • Iroda: I. emelet, 5 szám

SZOCIÁLIS IRODA

SIMON RAMÓNA-ROZÁLIA szociális referens

 • Iroda: földszint, 5 szám
 • Ügyfélfogadás: hétfő 9-14 óra, kedd – csütörtök – péntek 8-14 óra, szerda 8-16,30 óra
 • Elérhetőség: tel. 0752 241879, cazanr@gyergyoremete.ro

Hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:

 1. Szociális segély (a 57/2009-es Sürgősségi Kormányrendeletben meghatározott jövedelemszint függvényében): az ugyanazon háztartásban élők személyazonossági igazolványának/születési bizonyítvány másolata, a házassági bizonyítvány másolata, fogyatékos személy esetén a rokkantsági fokot megállapító orvosi végzés másolata, a 16 éven felüli tanulók iskolai igazolása, a 16 éven felüli, munkahellyel nem rendelkező, iskolába nem járó, nyugdíjkorhatár alatt lévő személyek esetében nyilvántartói igazolás a Munkaügyi Hivataltól, a család mindennemű jövedelmét igazoló okirat és/vagy saját felelősségre írt nyilatkozat, kitöltött formanyomtatvány és egy sínes irattartó. Megj. A munkaügyi igazolást három-, a jövedelemigazolást hathavonta kell felújítani
 2. Környezettanulmányok készítése fogyatékkal élő személyek esetében orvosi felülvizsgálatra: saját kezűleg írt kérés, az igénylő és házastársa/a törvényes képviselő személyazonossági igazolványának másolat, fogyatékos személy esetén a rokkantsági fokot megállapító orvosi igazolás másolata, az aktuális betegséget bizonyító orvosi lelet fénymásolata, az igénylő mindennemű jövedelmét igazoló okirat és/vagy saját felelősségre írt nyilatkozat, válás és egyéb esetekben (ösztöndíj, sürgősségi segély stb.), a 14 éven aluli gyerek születési bizonyítványának másolata, a szülők és a 14 éven felüli gyerek személyazonossági igazolványának másolata, a házassági bizonyítvány másolata, családorvosi igazolás a családtagok egészségügyi állapotáról, lakásra vonatkozó tulajdonjogi irat, a házastársa mindennemű jövedelmét igazoló okirat és/vagy saját felelősségre írt nyilatkozat
 3. Környezettanulmányok készítése öregotthonba való beutaláshoz: a beutalást kérelmező személy saját kezűleg írt kérése, értelmi fogyatékosok esetén a Törvényszék által kibocsátott gyámsági kinevezés, az igénylő és házastársa személyazonossági igazolványának/halotti bizonyítványának másolata, fogyatékos személy esetében a betegség besorolását megállapító orvosi végzés másolata, az aktuális betegséget bizonyító orvosi lelet másolata, az igénylő mindennemű jövedelmét igazoló okirat és/vagy saját felelősségre írt nyilatkozat

FÖLDES IRODA

DEMETER ZSOLT urbanisztikus, katasztrófavédelmi felelős

 • Iroda: földszint, 6 szám
 • Ügyfélfogadás: hétfő 9-14 óra, kedd – csütörtök – péntek 8-14 óra, szerda 8-16,30 óra

Az iroda alkalmazottainak hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:

 1. Tulajdonbatételi jegyzőkönyv készítése: az ideiglenes birtoklevél (regiszter)
 2. Földmérések
 3. Földosztóbizottságban való tevékenység (a beérkező kérések/panaszok alapján a földtulajdonjog tisztázása, jegyzőkönyvek készítése, jóváhagyása és felterjesztése a megyei bizottsághoz)
 4. Az urbanisztikus hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:
 5. Területfelhasználási (urbanisztikai) engedély kiállítása: telekkönyv, helyszínrajz, kitöltött formanyomtatvány, nyugta a lefizetett illetékről
 6. Építkezési és bontási engedélyek kiadása: építkezési/bontási terv, nyugta a lefizetett illetékről
 7. Katasztrófavédelem
 8. Jegyzőkönyv készítése katasztrófavédelmi helyzetekben
 9. A helyi önkéntes tűzoltóság tevékenységének segítése, ügyeinek intézése, hivatalos papírjainak készítése, naprakészen tartása
 10. A földmegmunkálás során az égetések (földterületek letakarítása nyílt láng használatával) engedélyeztetése.

MEZŐGAZDASÁGI IRODA

SZABÓ KINGA mezőgazdasági referens

PÁL EDIT mezőgazdasági referens

FERENCZ-CSIBI NOÉMI mezőgazdasági referens

LÁSZLÓ GELLÉRT erdőmérnök

 • Iroda: földszint, 3 szám
 • Ügyfélfogadás: hétfő-kedd, 9-12 óra, szerda 8-16,30

Hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:

 1. Tulajdonjogi bizonylatok kibocsátása
 2. Földalapú támogatás: térképek a beazonosított földterületről (a hivatalban beszerezhető), érvényes banki számlaszám másolata, személyazonossági igazolvány másolata, igazolás a földterületről, kitöltött formanyomtatvány
 3. Gazdasági nyilvántartó vezetése – adatváltozás esetén: – tulajdonjogi bizonylat, telekkönyv, adásvételi szerződés
 4. Igazolások kibocsátása
 5. Mezőgazdasági igazolás (fűtéstámogatás, szociális ügyek, iskolai ügyek esetén)
 6. Lakhelyigazolás (villamossághoz, egészségügyi biztosításhoz, bankhoz, munkahelyre, iskolához)
 7. Munkaidőigazolás a kollektív gazdaságban töltött évekről: – személyazonossági igazolvány, nyugta az adóhivatalban lefizetett illetékről
 8. Termelési lapok kiállítása: személyazonossági igazolvány, helyszíni jegyzőkönyv, kitöltött formanyomtatvány

TITKÁRSÁG

NAGY ENIKŐ titkárnő

 • Iroda: I.emelet, 3 szám, 0266 352 101
 • Ügyfélfogadás: hétfő 9-14 óra, kedd – csütörtök – péntek 8-14 óra, szerda 8-16,30 óra
 • Elérhetőség: tel. 0752 241985, office@gyergyoremete.ro

Hatáskörébe tartozó ügyek:

 1. Polgármester által kijelölt napi feladatok
 2. Közbeszerzési eljárások bonyolítása
 3. Fejlesztéssel kapcsolatos feladatok, pályázatmenedzsment (jelentések készítése)
 4. A minőségbiztosítás (ISO 9001) belső követése
 5. Külső és belső kapcsolattartás
 6. Különböző közigazgatási iratok készítése (határozattervezet, jegyzőkönyv, polgármesteri rendelet stb.)

PÁLYÁZATMENEDZSMENT

BIRÓ SZILÁRD-ZAKARIÁS  felelős alkalmazott 

BAKOS SZABOLCS  felelős alkalmazott 

 • Iroda: I. emelet, 3 szám
 • Ügyfélfogadás: hétfő 9-14 óra, kedd – csütörtök – péntek 8-14 óra, szerda 8-16,30 óra
 • Elérhetőség: tel. 0752 241878, bakossz@gyergyoremete.ro

Hatáskörébe tartozó ügyek:

 1. Fejlesztéssel kapcsolatos feladatok, pályázatmenedzsment (jelentések készítése)
 2. Pályázatok elszámolásának előkészítése

KÖNYVELŐSÉG

BAKOS EDIT főkönyvelő

 • Iroda: I emelet, 6 szám
 • Ügyfélfogadás: hétfő 9-14 óra, kedd – csütörtök – péntek 8-14 óra, szerda 8-16,30 óra
 • Elérhetőség: tel. 0752241869, e-mail bakose.remete@gmail.com

ANTAL ERIKA könyvelő

Hatáskörükbe tartozó ügyek:

 • Költségvetéssel kapcsolatos feladatok
 1. költségvetés-tervezet összeállítása, elkészítése, a módosítási javaslatok előterjesztése, jelentése a központi pénzügyi hatóságnak, beszámolók készítése
 2. az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása
 • Gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 1. a költségvetési alegységek/szervek pénzellátása
 2. az önkormányzat vagyonának nyilvántartása
 3. beszámoló készítése az önkormányzat működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
 4. az önkormányzat más szervezetekkel, társulásokkal szembeni kötelezettségvállalásainak nyilvántartása
 5. a részben önálló költségvetési szervek (pl. tanintézmények) könyvelésének szabályozása, ellenőrzése, és összesítése
 6. statisztikai adatszolgáltatás
 7. az önkormányzat és a költségvetési szervek bankszámlaszámainak megnyitása, megszüntetése
 8. javaslat kidolgozása a bevételekre illetve a működési kiadások változtatására vonatkozóan
 • Fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
 1. a közbeszerzési eljárásokban való közreműködés
 2. a beruházások pénzügyi bonyolításával, elszámolásával kapcsolatos feladatok
 3. pályázatmenedzsment, a fejlesztési munkacsoport tagjaként