Határozatok

2022.

1/2022 számú határozat a 2021. év végi költségvetési töblet felhasználására

2/2022 számú határozat a 89/2021 számú határozat preambulumának kiegészítésére

3/2022 számú határozat a 90/2021 számú határozat preambulumának kiegészítésére

4/2022 számú határozat a 91/2021 számú határozat preambulumának kiegészítésére

5/2022 számú határozat a 93/2021 számú határozat preambulumának kiegészítésére

6/2022 számú határozat a 94/2021 számú határozat preambulumának kiegészítésére

7/2022 számú határozat tankert kialakításához szükséges terület átadására az iskolának

8/2022 számú határozat az Alszegi úton lévő tömbházlakások felújítását célzó projekt pénzügyi- és technikai mutatóinak aktualizálására

9/2022 számú határozat a Cseres Tibor téren lévő tömbházlakások felújítását célzó projekt pénzügyi- és technikai mutatóinak aktualizálására

10/2022 számú határozat a víz- és szennyvíz árának módosítására

11/2022 számú határozat Gyergyóremete község 2022. évi költségvetésének elfogadására

12/2022 számú határozat a beteggondozók és tiszteletdíjban részesülő keretszám jóváhagyására

13/2022 számú határozat Fejlesztési Társulások tagdíjainak jóváhagyására

14/2022 számú határozat kulturális programok támogatására

15/2022 számú határozat a tűzoltók tiszteletdíjának meghatározaására

16/2022 számú határozat társulási szerződés elfogadására

17/2022 számú határozat szerződés kiegészítés jóváhagyására

18/2022 számú határozat közösségi asszisztensi állás létrehozására

19/2022 számú határozat a 88/2021 számú határozat módosítására és kiegészítésére

20-2022 számú határozat a 105/2021 számú határozat visszavonására

21/2022 számú határozat a 106/2021 számú határozat módosítására

22/2022 számú határozat telekkönyvi dokumentáció elfogadására

23/2022 számú határozat falicit jóváhagyására

24/2022 számú határozat a 2021/2022-es tanévben kiosztásra kerülő ösztöndíjak jóváhagyására

25/2022 számú határozattervezet tárgyaló bizottság kinevezésére

26/2022 számú határozat az I. negyedévi zárás elfogadására

27/2022 számú határozat de minimis támogatás jóváhagyására

28/2022 számú határozat az otthoni beteggondozásban részesülő idős személyek hozzájárulásának meghatározására

29/2022 számú határozat együttműködési szerződés jóváhagyására

30/2022 számú határozat terület átadásra bölcsőde építés céljával

31/2022 számú határozat a 7/2022 számú határozat kiegészítésére

32/2022 számú határozat koncessziós szerződés meghosszabbítására

33/2022 számú határozat az Alszegi út 104 szám alatt lévő tömbházlakások felújítását célzó projekt pénzügyi- és technikai mutatóinak elfogadására

34/2022 számú határozat számú határozat az Alszegi út 108 szám alatt lévő tömbházlakások felújítását célzó projekt pénzügyi- és technikai mutatóinak elfogadására

35/2022 számú határozat számú határozat számú határozat a Cseres Tibor tér 14 szám alatt lévő tömbházlakások felújítását célzó projekt pénzügyi- és technikai mutatóinak elfogadására

36/2022 számú határozat számú határozat számú határozat a Cseres Tibor tér 16 szám alatt lévő tömbházlakások felújítását célzó projekt pénzügyi- és technikai mutatóinak elfogadására

37/2022 számú határozat gyümölcsfák és cserjék kiosztásának jóváhagyására

38/2022 számú határozat a 16/2022 számú határozat rektifikálására

39/2022 számú határozat haszonkölcsön szerződés jóváhagyására

40/2022 számú határozat a 106/2021 számú határozat módosítására

41/2022 számú határozat értékelő bizottság kinevezésére

42/2022 számú határozat a kulturális programok támogatására kiírt pályázatok elbírálásának jóváhagyására

43/2022 számú határozat falicit jóváhagyására

44/2022 számú határozat egy adomány elfogadására

45/2022 számú határozat egy pályázati kérelem benyújtásának jóváhagyására

46/2022 számú határozat egy pályázati kérelem benyújtásának jóváhagyására

47/2022 számú határozat helyi adók és illetékek jóváhagyására a 2023-es évre

48/2022 számú határozat az I. negyedévi zárás elfogadására

49/2022 számú határozat Gyergyóremete Község címerének elfogadására

50/2022 számú határozat telekkönyvi dokumentáció jóváhagyására

51/2022 számú határozat a szerkezeti apparátus módosítására

52/2022 számú határozat a 70/2021 számú határozat kiegészítésére

53/2022 számú határozat terület átadásra bölcsőde építés céljával

54/2022 számú határozat Zonális Rendezési Terv elfogadására

55-2022 számú határozat a termelői piac működési szabályzatának elfogadására

56/2022 számú határozat a 39/2022 számú határozat visszavonására

57/2022 számú határozat a 32/2022 számú határozat módosítására

58/2022 számú határozat a 29/2022 számú határozat visszavonására

59/2022 számú határozat a “Biztos kezdet” projekthez szükséges helyszín átadására a Caritasnak

60/2022 számú határozat a szerkezeti apparátus módosítására

61/2022 számú határozat a 30/2022 számú határozat visszavonására

62/2022 számú határozat a 2022 évi költségvetés módosítására

63/2022 számú határozat sport tevékenységeket támogató pályázatok kiírására

64/2022 számú határozat kulturális tevékenységeket támogató pályázatok kiírására

65/2022 számú határozat Salamás Redisza részvényeinek megvásárlására

66/2022 számú határozat falicit jóváhagyására 

67/2022 számú határozat egy pályázati kérelem benyújtására

68/2022 számú határozat szerkezeti apparátus módosítására

69/2022 számú határozat PRO GYERGYÓREMETE 2022 kitüntetés odaítélésére

70/2022 számú határozat PRO GYERGYÓREMETE 2022 kitüntetés odaítélésére

71/2022 számú határozat TISZTA UDVAR-RENDES HÁZ 2022 díj jóváhagyására

72/2022 számú határozat a II. negyedévi zárás jóváhagyására