Határozatok

2022.

1/2022 számú határozat a 2021. év végi költslgvetési töblet felhasználására

2/2022 számú határozat a 89/2021 számú határozat preambulumának kiegészítésére

3/2022 számú határozat a 90/2021 számú határozat preambulumának kiegészítésére

4/2022 számú határozat a 91/2021 számú határozat preambulumának kiegészítésére

5/2022 számú határozat a 93/2021 számú határozat preambulumának kiegészítésére

6/2022 számú határozat a 94/2021 számú határozat preambulumának kiegészítésére

7/2022 számú határozat tankert kialakításához szükséges terület átadására az iskolának

8/2022 számú határozat az Alszegi úton lévő tömbházlakások felújítását célzó projekt pénzügyi- és technikai mutatóinak aktualizálására

9/2022 számú határozat a Cseres Tibor téren lévő tömbházlakások felújítását célzó projekt pénzügyi- és technikai mutatóinak aktualizálására

10/2022 számú határozat a víz- és szennyvíz árának módosítására

11/2022 számú határozat Gyergyóremete község 2022. évi költségvetésének elfogadására

12/2022 számú határozat a beteggondozók és tiszteletdíjban részesülő keretszám jóváhagyására

13/2022 számú határozat Fejlesztési Társulások tagdíjainak jóváhagyására

14/2022 számú határozat kulturális programok támogatására

15/2022 számú határozat a tűzoltók tiszteletdíjának meghatározaására

16/2022 számú határozat társulási szerződés elfgadására

17/2022 számú határozat szerződés kiegészítés jóváhagyására

18/2022 számú határozat közösségi asszisztensi állás létrehozására

19/2022 számú határozat a 88/2021 számú határozat módosítására és kiegészítésére

20-2022 számú határozat a 105/2021 számú határozat visszavonására

21/2022 számú határozat a 106/2021 számú határozat módosítására

22-2022 számú határozat telekkönyvi dokumentáció elfogadására

23/2022 számú határozat falicit jóváhagyására

24/2022 számú határozat a 2021/2022-es tanévben kiosztásra kerülő ösztöndíjak jóváhagyására

25/2022 számú határozattervezet tárgyaló bizottság kinevezésére