I. Ami nem rajtunk múlik

A 123/2023-as törvény lehetőséget ad volt terület tulajdonosoknak vagy azok leszármazottainak területek  vissza igénylésére. Lássuk alább a törvényt mellékelve, eredeti formában:

Alkalmazásának módszertanát a Hargita Megyei Földosztó Bizottság 6/2023 számú határozattal fogadta el. A határozat hat mellékletet tartalmaz, melyek közül itten az 1-2. számúakat mutatjuk be, mert ezek vonatkoznak a kérelmezőkre.

 1. számú melléklet maga a típus kérés – igényelni lehet a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél. A kérést leteheti a terület tulajdonosa vagy örököse(i) az alábbi feltételek egyidejű teljesítése esetén:

1.1. az érintett terület nem volt a kollektívába beírva, azon semmilyen formában nem gazdálkodott a TSz. (CAP) vagy az állam,

1.2. a terület a tulajdonos vagy az örököse(i) nevén szerepel a mezőgazdasági regiszterben/kataszteri-  és az adó nyilvántartóban,

1.3. a terület nem volt betelekkönyvezve a 7/1996-os Kataszterezési Törvény vagy ennek módosításai értelmében,

1.4. a terület korábban senki által nem volt már visszakérve és nem volt előzetesen tulajdon levél kiadva rá.

 

 1. számú melléklet – iratok és igazolások, melyeket a kérelmezőnek mellékelni kell a kérelméhez:

2.1. csatolni kell, a kérelmezői minőségtől függően (eredeti tulajdonos vagy örökös), személyazonossági-,(carte de identitate), születési-,(certificat de naștere), házassági-, (certificat de căsătorie), haláleset (certificat de deces) bizonyítványokat és ha aktuális, az örökösi minőséget igazoló hagyatéki iratok (certificat de moștenior) másolatait,

2.2. technikai leírást, melyet a Kataszteri Hivatal által engedélyezett topográfus szakember készít el, cégszerűen aláírva igazolja, hogy az érintett terület nem volt korábban telekkönyvezve,

2.3. ugyancsak ez a szakember, a kataszterezési törvény szerint, elvégzi a terület terepi beazonosítását, igazolja, hogy a szomszédos területeket semmilyen formában nem zavarja, nincs közöttük egymásra tevődés a kiállítás idején. Ezt az igazolást jóvá kell hagyja a helyi Földosztó Bizottság elnöke is,

2.4. igazolás a mezőgazdasági regiszterből, mi szerint abban szerepel a terület,

2.5. igazolás az adó hivataltól, hogy ott nyilván tartva a terület és fizetik rá az adót.

A kéréseket a törvény megjelenésétől (2023. 05.16.) kezdődően hat hónapig lehet iktatva letenni abba a Polgármesteri Hivatalba, ahová a terület adminisztratívan tartozik.

Javasoljuk, mielőtt bárki a kérelem összeállításához fogna, előzetesen érdeklődjön a Község Jegyzőjénél, péntekenként, 9-12 óra között.

Kérelmezéssel bárki élhet, de csak szabatosan/törvényesen összeállított kérelmet fogadhatunk el.

II. Ami rajtunk múlik

 1. Helyi szinten a földtörvények alkalmazása mindig szakmai kérdés volt és az is marad.
 2. Mindig és mindenkivel az országosan adott és érvényes törvények szerint tudunk eljárni.
 3. Az eljárás/ügyvitel során minden tulajdonos/földhasználó a területét lehetőleg az eredeti fizikai helyén kapja meg telekkönyvvel és akkora területet, amely bármely földtörvénnyel vissza volt kérve és az jóvá volt hagyva. Mellette abban az esetben tarthat meg „elhazudott” területet, ha nincs körülötte vita és akkorát, amennyinek helye van/elfér az adott tagban/táblában.
 4. A CESAR program zárásakor, az akkor rendezetlen kültelki területek a Területi Közigazgatási Egység (Unitate Teritorială Administrativă, rövidítve UAT) nevére lett ideiglenesen bejegyezve, de ez NEM jelent semmilyen hátrányt vagy veszélyt azok használóira nézve. (Gondoljon mindenki arra, miként használja, támogatja az utóbbi három évben ezeket a területeket. Csak tájékozatlanság vagy rossz indulat, ha valaki államosításról beszél. Sem a község, sem én nem veszünk el senkitől semmit, ahogy híresztelik!) Ezekre a területekre kell parcellázási terveket és tulajdonba tételi jegyzőkönyveket készíteni a helyi földosztó bizottságnak a használóknak/tulajdonosoknak a nevére.
 5. Telekkönyvet akkora területre kaphat az aktuális használója, akinek a neve után szerepel a föld a mezőgazdasági regiszterben, amennyi abban megjelenik. Az „elhazudott” földek helyükön maradnak, használati jog kapható rájuk, nyilvántartásba kerülnek.
 6. Konkrét munkát abban a tagban fogunk végezni, ahol rend és békesség van, ahol együttműködnek az emberek egymással, a hivatal dolgozóival és a megbízott külsős szakemberekkel.
 7. A beerdősödött kaszálókra és legelőkre, melyeket a község jelenleg őríztet, a fentebb leírtak szerint, ugyanígy megkapja egyenként mindenki a tulajdon jogát. Ezeken a területeken a gazdálkodás egyesületi formában történhet a jövőben, betartva az erdészeti törvényeket és az egyesület szabályzatát. Kivételt képezhet, ha valaki, a birtokba helyezés előtt, egyénileg köt őrzési szerződést egy erdészettel.

Felelős személy nem állíthatja, hogy a folyamat egyszerű. A késés csak tovább bonyolítja a törvények alkalmazását. A hivatalunkban most megvan az a tudás és akarat, amivel végig tudjuk vinni ezt, a jövő szempontjából legfontosabb munkát. A kérdés csak az, van-e annyi belső tartás, józanság, bizalom, önmérséklet a közösségünkben, hogy ezt sikerre vigyük?

 1. számú melléklet: itt
 2. számú melléklet: itt

 

Laczkó-Albert Elemér

polgármester