News

Névnap: Fatime és Fatima 2023. May 12.

ANUNȚ – SELECȚIE PARTENERI

2023. May 3. | 13:05
Unitatea administrativ-teritorială Remetea anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui acord de parteneriat cu o entitate de drept privat, în vederea elaborării, depunerii și implementării unui proiect, având ca obiect „ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE IN COMUNA REMETEA, JUDEȚUL HARGHITA, în cadrul PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ2023/C13/MMSS/I4. CENTRE DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, în conformitate cu prevederile: – O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare; – H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare . – Ghidul solicitantului – pentru apelul de proiecte pnrr/2023/c13/mmss/i4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice componenta 13 reforme sociale Investiția i4 crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice.    O entitate privată poate să depună câte un dosar de candidatură. În vederea selecției unui partener vor fi parcurse următoarele etape: Depunerea dosarelor de candidatură – […]