News

Névnap: Natália 2023. May 17.

Invitație de participare

2023. May 17. | 05:05
Autoritatea contractantă – Comuna Remetea vă invită să depuneți ofertă de preț pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Servicii de acordare credit bancar în valoare de 10.000.000 lei, destinat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile pentru investiţia „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră, comuna Remetea”   Denumirea Autorității Contractante și date de contact: Comuna Remetea, adresa Piaţa Cseres Tibor, nr. 10, sat Remetea, judeţul Harghita, cod fiscal: 4367655, numărul de telefon: +40 266352101, fax: +40 266352101; e-mail: office@gyergyoremete.ro, persoane de contact: Elemér Laczkó-Albert, funcţia primar. 2 .Categoria contractului: Servicii. 3.     Denumirea contractului: Servicii de acordare credit bancar în valoare de 10.000.000 lei, destinat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile pentru investiţia „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră, comuna Remetea”. Read more >>

ANUNȚ – SELECȚIE PARTENERI

2023. May 3. | 13:05
Unitatea administrativ-teritorială Remetea anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui acord de parteneriat cu o entitate de drept privat, în vederea elaborării, depunerii și implementării unui proiect, având ca obiect „ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE IN COMUNA REMETEA, JUDEȚUL HARGHITA, în cadrul PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ2023/C13/MMSS/I4. CENTRE DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, în conformitate cu prevederile: – O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare; – H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare . – Ghidul solicitantului – pentru apelul de proiecte pnrr/2023/c13/mmss/i4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice componenta 13 reforme sociale Investiția i4 crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice.    O entitate privată poate să depună câte un dosar de candidatură. În vederea selecției unui partener vor fi parcurse următoarele etape: Depunerea dosarelor de candidatură – […]