A képen a következők lehetnek: 3 ember, ülő emberek és álló emberek

 

November 10-én immár negyedik alkalommal került megszervezésre, az Együtt a Jövőnkért Egyesület égisze alatta, a remetei Családos Közösség által útjára indított Családi nap. Néhány évvel ezelőtt a Családi nap ötlete kapcsán fő célunk az volt, hogy a remetei és környékbeli családokat megszólítva lehetőséget nyújtsunk nekik egy olyan közös időtöltésre, ami építi úgy a szülőt, mint a gyermeket.  Négy év elteltével meglepetésként ért minket az a tény, hogy az érdeklődök  köre egyre bővül, hiszen a résztvevők között Csíkszeredából és környékéről, illetve Székelyudvarhelyről is vendégül láthattunk néhány családot, ami külön öröm volt számunkra.

A Családi nap vezérgondolataként, egy olyan igerészt választottunk, ami a közösségünkhöz is nagyon közel áll, hiszen keresztény családokként nap, mint nap meg kell küzdenünk a magunk sajátos harcát, hogy Jézus Krisztus útján maradva hozzuk meg döntéseinket, alakítsuk mindennapjainkat. A vezérgondolatot János evangéliumából választottuk: „Maradjatok bennem” (Jn. 15,2)  Jézusi felszólítás köré igyekeztünk építeni a teljes napot.

Már a szentmise megerősítette bennünk ezt a Jézusi felszólítást, hiszen Böjte Csaba atya tiszta gondolataival iránymutatást kaphattunk a felől, hogy mi lehet a helyes út, a helyes szemléletmód keresztényként, ha örömmel szeretnénk megtölteni az életünket és az öröm lelkületében szeretnénk élni családi életünket. Továbbá arra is rávilágított az atya, hogy egymás számára miként lehetünk ajándékok, hogyan tudunk egymást elfogadva és értékelve megmaradni abban a szeretetkapcsolatban, ami a közös útra indított minket valamikor.

A szentmise után közösen részt vettünk a „Muzsika hangja” című előadáson, amit Böjte Csaba atya gyermekei mély üzenetet hordozó előadásában nézhettünk meg. Hála a tisztalelkű gyermekeknek és Csaba testvérnek innen sem távozott senki üres szívvel.   Majd az előadást közös ebéd követte, ahol lehetőség nyílt a kötetlenebb együttlétre és beszélgetésre.Ezután szintén a családokat szólította meg Csaba atya előadásával, ezzel párhuzamosan pedig a gyermekeknek lehetőségük nyílt résztvenni a marosvásárhelyi Kairosz közösség által előkészített gyerekprogramon. Amíg a szülők hasznos tanácsokat hallgattak azzal kapcsolatban, hogy miért elengedhetetlen szeretettel és elfogadással viszonyulnunk házastársunkhoz abban a világban, ahol nem reklámozzák a jóban, rosszban való együttmaradást, addig a gyermekek zeneszóval, tánccal, játékkal és kézműves tevékenység segítségével mélyíthették el Jézus  szavait, miszerint: „Ti vagytok a föld sója” (Mt. 5,13.)

Az előadást követően lehetőség nyílt kisebb körben megfogalmazni és megosztani azokat a gondolatainkat, amit a nap élményei indítottak bennünk. Nagy öröm volt azt tapasztalni, ahogy megvallották a jelenlevők, hogy mennyivel gazdagabban távoznak az elmúlt nap után, hálás és elégedett szívvel.

A képen a következők lehetnek: 18 ember, , köztük Zoltán Barabás és Zsófia Barabás, , mosolygó emberek, belső tér

A nap záró része a gyerekekkel való találkozással indult, a gyerekprogram zárásaként a szülőket és jelenlevőket egy közös tánccal örvendeztették meg, amelyben a legkisebbektől a nagyobb gyerekekig mindenki teret kapott. Majd, ahogyan a családok ismét egymásra találtak egy emléklappal és egy nagy tapssal búcsúztunk tőlük. Ezzel kifejeztük hálánkat is feléjük, hogy családjaikkal gazdagították a Családi napot.

A képen a következők lehetnek: 4 ember, , mosolygó emberek, álló emberek és ülő emberek

Hálás és örömteli szívvel zártuk a negyedik Családi napot is, azzal a vággyal a szívünkben, hogy saját családjainkban is megtapasztalhassuk a létezés örömét, Jézus Krisztus útján maradva. Köszönjük a rendezvény támogatóinak, Hargita Megye Tanácsának és Gyergyóremete Önkormányzatának, valamint minden jóakaratú embernek, aki, bármilyen formában segített e nap megvalósulásában.

Molnár Emilia