Fráter György Általános Iskola

KAPCSOLAT:

Román Sándor iskolaigazgató 

Ferencz Edith aligazgató 

Elérhetőség: tel. titkárság 0266 352104, igazgató 0745815567, aligazgató 0744 340 847.

Honlap: www.fratergyorgy.ro

Postacím: 537250 Gyergyóremete, Hargita megye, Cseres Tibor tér 2 szám

Központi iskolaépület

A gyergyóremetei oktatás több, mint kétszázötven éves múltra tekint vissza, de a település legnagyobb iskolaépülete alig több, mint ötven éves: 1961-1962-ben épült. Azóta több átalakításon, felújításon esett át a központi iskolának is nevezett épület, amely 2012-ben újabb tantermekkel bővült. Az intézménynek a 2011-2012-es tanévben 770 tanulója volt.

Az oktatói-nevelői munka a község több pontján, több épületben folyik – a központon három épületben (a központi épület, vaskapus iskola, régi napközi épülete), a templomtéri iskolában, az alszegi óvodában, a tejporgyári speciális iskolában, a tulamarosi napköziotthon és óvoda épületében, Csutakfalván a Balás Jenő Általános Iskolában, a csutakfalvi Közösségi Ház épületében működő óvoda -, amelyeket intézményesen a Fráter György Általános Iskola tömörít eggyé.

A remetei iskola és oktatás története – Laczkó-Szentmiklósi Endre írása

Tanévnyitó ünnepség

Tanévzáró ünnepség a csutakfalvi iskolaépületben

A templomtéri iskola előtt a remetei pedagógusok tiszteletére emlékoszlopot állítottak