Szent Anna Szociális Ház

KAPCSOLAT:

Pál Nándor ügyvezető

Elérhetőség: tel. 0749102730, postacím Cseres Tibor tér, 6 szám  

 

2005-ben felavatott létesítmény különböző szociális szolgáltatásoknak ad helyet. Itt végzi tevékenységét a Helyi Önkormányzat, a Megyei Tanács és a gyulafehérvári Caritas Szervezet által működtetett Házi Beteggondozó és Családsegítő Szolgálat valamint  a Korai Nevelő és Fejlesztő Központ. Heti rendszerességgel otthont ad a Nők órája, Idősek klubja találkozóknak és egyéb közösségi találkozóknak.

 

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

 

Falugondnoki szolgálat

Gyergyóremetén 2011 májusától működik falugondnoki szolgálat. Ezt a helyi önkormányzat és a Gyulafehérvári Caritas Szervezet közösen működteti. A falugondnok elsősorban a községközponttól távol eső településrészeken – Eszenyőben, Lutfarkán és máshol – élő idősek, rászorulók gondjaiban nyújt segítséget. Ha szükséges, eltakarítja a ház elöl a havat, kiveszi a gyógyszert a patikából, lekaszálja a sáncokat, előkészíti a napi tüzelőt, bevásárol, az eszenyői gyerekeket elszállítja a csutakfalvi iskolába, házhoz szállítja az ebédet azoknak, akik igénylik, de betegségük vagy koruk miatt nem tudnak bemenni a közösségi házba ebédelni.

 

Otthoni beteggondozó szolgálat

A gyulafehérvári Caritas Szervezet 1994-ben hozta létre az első beteggondozó központokat, de rövid időn belül nyilvánvalóvá vált, hogy a szolgáltatásnak csak akkor van jövője, ha a helyi közösség is támogatja. Gyergyóremete Önkormányzata  2001-ben Hargita megyében az elsők között kötött szerződést a gyulafehérvári Caritas szervezettel az otthoni beteggondozói szolgálat beindítására, és azóta is támogatja a tevékenységet.

A Gyergyói-medencében huszonhárom szakápoló havonta mintegy 660 beteget lát el. A három gyergyóremetei szakápoló közel száz beteget gondoz. Legnagyobb igény az alapápolásra van: a gondozók tisztán tartják, mosdatják az ágyhoz kötött betegeket, tanácsadást végeznek, étkeztetnek, háztartási segítséget nyújtanak, ápolási segédeszközöket kölcsönöznek, szükség esetén ÉKG-t készítenek.

 

A Szent Ferenc Alapítvány napközis csoportja

A dévai Szent Ferenc Alapítvány 2006-ban indította be Gyergyóremetén a napközis foglalkozásokat két csoportban, a Fráter György illetve a csutakfalvi Balás Jenő iskolánál. 2011. november 16-án új központba költöztek Böjte Csaba gyergyóremetei pártfogoltjai, ekkor szentelték fel Csutakfalván Árpádházi Szent Margit tiszteletére azt a családi házat, amelyet a helyi önkormányzat vásárolt meg és bocsátott célirányosan, 49 évre a Szent Ferenc Alapítvány rendelkezésére. Az ingatlan vásárlásához és felújításához Remete önkormányzatán és az alapítványon kívül, a veszprémi Fehérvári István valamint több helyi cég és magánszemély is hozzájárult.

A 2012-13-as tanévben Gyergyóremetén szintén két csoportban, változó létszámmal, több mint negyven gyermek délutáni foglalkoztatását végzi a Szent Ferenc Alapítvány. Tanulnak, közösen készülnek az ünnepekre, bekapcsolódnak a község kulturális életébe, nyaranta pedig táboroznak is Csaba testvér gyergyóremetei gyermekei.

 

Ki-út program

A Kiút konzultációs program szenvedélybetegek és hozzátartozóik részére. A program elsősorban egyéni és családi konzultációs beszélgetésekből áll, de a gyergyóremeteiek önsegítő csoportokban is részt vehetnek, egyelőre Gyergyószentmiklóson. A programvezetők illetve a meghívott szakemberek ismeretterjesztő előadásokat tartanak, a fiataloknak interaktív, prevenciós csoportfoglalkozásokat szerveznek a gyergyóremetei Szent Anna Központban vagy a Szent Ferenc Alapítvánnyal együttműködve a Szent Margit Házban. A Gyulafehérvári Caritas Szervezet által működtetett programot Gyergyóremete Önkormányzata támogatja.

 

Családsegítő szolgálat

A Gyulafehérvári Caritas Szervezet jóvoltából, a helyi Önkormányzat támogatásával évek óta működik Gyergyóremetén az idősek csoportja. A csoport tagjai kétheti rendszerességgel találkoznak a Szent Anna Központban. Ezeknek az csoportfoglalkozások a célja különböző kompetenciák fejlesztése: az aktív életforma fenntartása, a létező erőforrások felhasználása, új célok megfogalmazása és hosszú távon a problémák megelőzése. A Családsegítő Szolgálat csoportbeszélgetéseket szervez, évente egy-két alkalommal kirándulni hívja tagjait, megünneplik az idősek Világnapját, farsangi és Katalin-napi bált szerveznek a térség időseinek.

 

Ko­rai Nevelő­ és Fejlesztőközpont

A Ko­rai Nevelő­ és Fejlesztőközpont a Gyulafehérvári Caritas szociális ágazatának keretében 2010 óta működik Gyergyószentmiklóson. Gyergyóremetén 2012 szeptemberében kezdte meg működését. Alapvető célkitűzései közé tartozik a 3 év alatti gyerekek korai fejlesztése, nevelése, az elhanyagolás megelőzése, a családok izolációjának csökkentése, a szülői modell megerősítése. A központokat elsősorban szociálisan hátrányos helyzetű családok kisgyerekei, koraszülött gyermekes családok és szociálisan nehezen integrálódó gyerekek, egyedülálló szülők látogatják.  Gyergyóremetén negyven olyan család van, amelynek tagjai egyszer egy héten felkeresik a központot, és közös foglalkozásokon vesznek részt. Havonta egyszer szakemberek tartanak előadásokat.

 

Foglalkoztató csoport

A hátrányos helyzetű gyerekek foglalkoztató csoportja az Együtt a Jövőnkért Egyesület és a helyi önkormányzat támogatásával fejti ki tevékenységét. Gyergyóremetén nyolc (9 és 26 év közötti) fiatallal kezdte meg működését 2012 januárjában. A tevékenységek reggel 8 órától 14 óráig zajlanak az un. Tejporgyári iskola épületében.