Civil szervezetek

REMISZ – „TOLVAJOS” REMETEI IFJÚSÁGI SZERVEZET

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT EGYESÜLET

CSUTAKFALVÁÉRT EGYESÜLET

KERESZTHEGY SPORT EGYESÜLET

LEADER – G10 – Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja

GYERGYÓI SZEMLE

REMETE-AVULLY ALAPÍTVÁNY

RALF-RO EGYESÜLET

REMETEI KÖZ- és BELBIRTOKOSSÁG

„DREGUS-PUNGA-BAKTA” MAGÁNERDŐ TULAJDONOSOK EGYESÜLETE

„FEHÉRÁG” MAGÁNERDŐ TULAJDONOSOK EGYESÜLETE

GYERGYÓREMETEI ÖNKÉNES TŰZOLTÓALAKULAT EGYESÜLET(bejegyzetlen)

POLITIKAI SZERVEZETEK

A FRÁTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐBIZOTTSÁGA

ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUS SZERVEZET REMETEI SZERVEZETE

CSERES TIBOR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

SZENT LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

REMETEI ZENEEGYESÜLET

1. KERESZTHEGY SPORT EGYESÜLET

Elnök: Pál Nándor

Elérhetőség: Gyergyóremete 828 szám, telefon 0742-279155, email: kse@gyergyoremete.ro

Alapítva 2002-ben

Tevékenység: 
 • helyi szinten sportrendezvények szervezése
 • ifjúsági jégkorongozók támogatása
 • küzdősport támogatása, rendezvények szervezése
 • teremfoci csapat szervezése
 • kézilabda csapat működtetése
 

A szervezet által kezdeményezett rendezvények, programok:

 1. Teremfoci bajnokságok szervezése – őszi – tavaszi forduló, több helyi és környékbeli csapat részvételével. 2015-ben a negyedik ilyen vetélkedőre került sor. Az első tornán csak remetei csapatok vettek részt
 2. A helyi ifjú jégkorongozók támogatása – a téli szezonra való megfelelő rákészülés érdekében szárazedzés lehetőségének biztosítása (bérlet a konditerembe, novembertől egy ebéd költéségének fedezése az edzések napján)
 3. Judo Remete-kupa – két éve szervez Remete kupát küzdő sportban (judoban), közel 200 sportoló részvételével. Emellett az egyesület remetei judo sportolók versenyeken való részvételében nyújt támogatást a szállítási költségük fedezésével (önkormányzati pályázatból). 2014-ben országos döntőn három sportoló vett részt, egy kislány harmadik helyezést ért el.
 4. Helyi teremfoci csapat megszervezése – 2014 őszén tizenkét éves kimaradás után egy foci csapatot megalakulását indítványozta, amely benevezett a megyei bajnokságra.
 5. Kereszthegy felnőtt kézilabda csapat – megyei bajnokságon és zónai bajnokságon vett részt, 12 éve működik

2. LEADER – G10 – Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja

Elnök: Bakos Szabolcs

Elérhetőség: www.g10.ro, tel./fax: 0266 352360, 0752 – 314740

Postacím: Hargita megye, 537250 Gyergyóremete, Cseres Tibor tér, 22 szám

Alapítva 2010-ben

Tevékenység:

 • Egyesületünk helyi vállalkozók, civil szervezetek és önkormányzatok összefogásaként alakult meg. A G10 térségben tevékenykedő jogi és fizikai szereplők 47 pályázata bírálódott el sikeresen beleértve a helyi adminisztrációs részleg működésének támogatását célzó pályázatot, amelyet az egyesület menedzsel. A fejlesztések összértéke, amely a térség gazdasági és társadalmi növekedését támogatja közel 8 millió lej, még vannak elbírálás alatt levő pályázatok.

 • Célunk egy kifejezetten a vidéket megcélzó közös fejlesztési elképzelés és arculat kidolgozása illetve kivitelezése. A Vidékfejlesztési Ügynökséghez előterjesztett közel 12 millió lejes fejlesztési terv célkitűzései közé tartozik a mezőgazdasági ágazat fejlesztése a fiatal gazdálkodók támogatása révén, a falusi életminőség javítása a turizmus fejlesztésével, az épített örökség megőrzésével, a vállalkozások és az alapszolgáltatások támogatásával valamint együttműködések megalapozásával. A Leader típusú innovatív pályázatok az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból finanszírozódnak, összhangba vannak az Országos Vidékfejlesztési Stratégiával és az EU-s normákkal.

A szervezet által kezdeményezett programok:

 1. Tájékoztató karaván: célja, hogy hatékonyan növelje a vissza nem térítendő támogatás lehívási útmutatóját a G10 Gyergyó Régió Helyi fejlesztési terv keretén belül, a pályázati kérelmek pontossága és színvonala növelésén keresztül. Helyszínek: Csomafalva, Újfalu, Alfalu, Vasláb, Szárhegy, Ditró, Holló, Tölgyes, Remete községekben valamint Borszéken. Témája: LEADER megközelítés: tartós vidékfejlesztési lehetőségek, a Támogatási Kérelem kitöltésével kapcsolatos szempontok, a pályázatok helyes összeállítása, a támogatás megszerzésének szakaszai: megfelelés, jogosultság, kiválasztás és szerződéskötések
 2. Bemutatók: célja, hogy népszerűsítse és ismertesse a térségben leadott fejlesztési pályázatokat, ismertesse a Helyi Fejlesztési terv megvalósításait. Helyszínek: Csomafalva, Újfalu, Alfalu, Vasláb, Szárhegy, Ditró, Holló, Tölgyes, Remete községekben valamint Borszéken. Témája: az egyesület bemutatása, a jelenlegi megvalósítások, támogatott befektetések
 3. Jövő Műhely – tájékoztató jellegű rétegtalálkozó. A helyi vidékfejlesztési terv reaktualizálása valamint a következő stratégia előkészítése. Helyszínek: Témája: Csomafalva, Tölgyes és Remete községekben. A vidékfejlesztési terv módosítása valamint a következő stratégia előkészítése azok a kulcsfontosságú fejlesztési elképzelések feltérképezése, amelyek a helyi gazdák, vállalkozók, mesteremberek, a különböző civil szervezetek terveit foglalják magukba.

CSERES TIBOR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Elnök: Papp Mihály

Alapítva 1995-ben

Tevékenység:

1995-ben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a remetei RMDSZ és az önkormányzat emlékművet állított Cseres Tibor író tiszteletére, amelyik Burján Gál Emil gyergyószentmiklósi szobrász alkotása. Az avatóünnepélyen magyarországi és romániai magyar irodalom jeles személyiségei is részvettek. Az Egyesület az EMKE keretében működő szervezet autonóm státusszal. Elnöke Papp Mihály tanár, a Fráter György Általános Iskola igazgatója.

Célkitűzései között szerepel Cseres Tibor író szellemi hagyatékának ápolása, a helyi kulturális, oktatási, tudományos tevékenység támogatása, táj- és műemlékvédelem, faluturizmus. Az Egyesület minden évben megszervezi a Cseres Tibor Napokat gazdag kulturális programmal (szavalóverseny, honismereti vetélkedő, sportjátékok, stb.). Gazdag tevékenységéből említésre méltó a helyi néprajzi gyűjteményéből és Gyergyó állatvilágát bemutató kiállítás, a budapesti Székelykörrel közösen a Balás Gábor Emléktábla elhelyezése, az önkormányzattal közösen a könyvtár névadó ünnepsége, 1996-ban a Balás Jenő emlékkönyv és a Cseres Tibor emlékfüzet kiadása.

Az Egyesület találkozókat szervezett a hazai magyar kulturális és Tudományos élet jeles képviselőivel, mint Fodor Sándor, Markó Béla, Egyed Ákos, Domokos Géza, Dr. Balás Lajos, Kozma Mária, Beder Tibor. A művészet terén eredményes tanulókat évente tanévzáró ünnepély keretében az Egyesület értékes könyvjutalomban részesítette.

ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUS SZERVEZET REMETEI SZERVEZETE

 

Elnök: Balázs Teréz

Alapítva 1992-ben 

Tevékenység:

A szervezet keretében működik a remetei értelmiségiek Önképző Köre. A találkozóik a Fráter György Általános Iskola könyvtárában vagy a Plébánia Hivatal hittantermében tartják. Az előadásokat önkéntes vállalkozók tartják történelmi, egyházi, irodalmi, közéleti, tudományos és zenei témákkal, amely után vita következik.

 

SZENT LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

Alapítva 1992-ben

Elnök:

Elérhetőség:

Postacím:  

2002-ig elnöke Orbán László pápai prelátus, remetei plébános, 2002 decemberétől Antal Lőrinc. Alapcélkitűzése volt az általános iskolát elvégző és tanulmányaikat tovább nem folytató gyermekek korszerű mezőgazdaságra való oktatása. A gyergyószentmiklósi Szent Benedek Tanulmányi Ház létesülésével ez a feladat háttérbe szorult. Célkitűzései között szerepel továbbra is mezőgazdasági, állattenyésztési tanfolyamok, előadások szervezése. Ugyanakkor karitatív tevékenységet is folytat (betegek, szegények nyilvántartása és segítése), valamint külföldi szervezettekkel való kapcsolat ápolása.

 

REMETE-AVULLY ALAPÍTVÁNY

 

Alapítva 1992-ben

Elnök: Papp Mihály

Postacím:  

A remetei iskolák és a svájci, Genf melletti kisközség Avully kapcsolatának eredményeként alakult 1999 szeptemberében. Elnöke Papp Mihály tanár. Célkitűzései között szerepel a remetei iskolák és egészségügy támogatása, kulturális, elsősorban néprajzi értékek megvédése, faluturizmus. Távlati cél a két település kapcsolatának önkormányzati szintre való emelése. 2000 júniusában a tízéves baráti kapcsolat jeléül az Egyesület háromnyelvű (magyar – román – francia) emléktáblát helyezett el a FRÁTER GYÖRGY Általános Iskola épületén.

REMETEI ZENEEGYESÜLET

 Elnök Kiss Izabella.

 

A FRÁTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐBIZOTTSÁGA

2001-ben alakult

Elnöke: Balázs Róbert

 

Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete

Elnöke: Pál Attila

 

REMETEI KÖZ- és BELBIRTOKOSSÁG

Elnöke: Ivácson Ferenc

 

„DREGUS-PUNGA-BAKTA” MAGÁNERDŐ TULAJDONOSOK EGYESÜLETE

Elnöke: Brassai János

 

„FEHÉRÁG” MAGÁNERDŐ TULAJDONOSOK EGYESÜLETE

Elnöke: Nagy György Károly

 

GYERGYÓREMETEI ÖNKÉNES TŰZOLTÓALAKULAT EGYESÜLET

(bejegyzetlen)

Elnöke: Demeter Zsolt

 

POLITIKAI SZERVEZETEK

A községben egyetlen politikai szervezet működik, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség remetei szervezete. 1989 december végén alakult. Elnöke 2000-ig Laczkó-Szentmiklósi Endre, 2000-től Mincsor Erzsébet.