Községi Könyvtár

Kapcsolat:

Laczkó Margit-Hajnal könyvtáros

Elérhetőség: Cseres Tibor 8 szám

Nyitvatartás: munkanapokon 8.00 – 16.30

Programok:

2016 – Felolvasómaraton

A modern értelemben vett könyvtár kezdete Gyergyóremetén a XIX. század végére tehető. Az 1880-as években alakult Polgári Olvasókörnek már könyvtára volt.

A század elején az Országos Múzeum és Könyvtár Bizottság tervbe vette a népkönyvtárak létrehozását falvakon. Ennek köszönhetően 1902-ben a Földművelésügyi Minisztérium Remetének népkönyvtárat adományozott. A könyvek leszállítására a Franklin Kiadótársulatot utasította.

1909-ben az egyik budapesti leánygimnázium nagyszámú könyvet adományozott a remetei iskolának.

A két világháború között is működő népkönyvtár állománya 1944-ben elkallódott.

A jelenlegi községi könyvtár 1957. október 1-jén létesült 950 kötettel. A könyvtár a kölcsönzés és a könyvállomány gyarapítása mellett, komoly tevékenységet fejtett ki a lakosság körében a könyv és az olvasás népszerűsítéséért. Fazakas Mária vezetésével, aki 1990-ig volt könyvtáros, és tanítók segítségével „havi könyvtárakat” létesítettek minden utcában, egy könyvet szerető, kedvelő személy lakásán. A könyveket hónaponként cserélték. Olvasókörök működtek, és a szórványtelepüléseken is (Kicsibükk, Martonka, Eszenyő) könyvnépszerűsítő előadásokat tartottak.

Az 1960-as években kezdeményezte a könyvtár a „Szeresd a könyvet!” mozgalmat. Az ajánlott könyvek elolvasóit díjazták. Tanévzáró ünnepélyeken a könyvtár könyvajándékban részesítette a jó tanulókat.

1970-ben az olvasók számát tekintve megyei első díjat kapott a könyvtár. A lakosság könyv iránti érdeklődését mutatja az a tény is, hogy az 1970-es években a megye falvaiban az egy főre eső könyvvásárlás Remetén volt a legnagyobb.

1974-ben felsőbb rendeletre a könyvtár szolgálat heti 10 órára korlátozódott.

1990-ben a könyvtár újraindult. Állománya önkormányzati vásárlásokból és külföldi adományokból bővült, ma több mint 14000 kötet számlál. Köztük dr. Balás Gábor könyvtárából 160 kötet, és a Budapesti Székelykör adományozásából 266 értékes könyv származik. A könyvtáros jelenleg Portik-Bakai Ádám, aki egyben a Művelődési Ház igazgatója is.

2000. augusztus 6-án szép ünnepély keretében a könyvtár felvette a Dr. Balás Gábor nevet.

A községben még jelentős a Fráter György Iskola könyvtára körülbelül 22000 kötettel, a Balás Jenő Iskola körülbelül 3000 kötettel, valamint a Szent László Alapítvány könyvtára.