Községháza

 

ADÓ-ÉS ILLETÉK IRODA

Iroda: földszint, 2 szám

Felelős alkalmazottak:

BALÁZS-FÜLÖP ANNA adókönyvelő

Elérhetőség: tel. 0741 903309, e-mail  @gyergyoremete.ro

LÁSZLÓ SELLÁR MARGIT adószedő

Elérhetőség: e-mail laszlom@gyergyoremete.ro

ROMÁN ZSUZSANNA pénztáros

Elérhetőség: tel. 0752 241986, e-mail romanzs@gyergyoremete.ro

Ügyfélfogadás: hétfő-péntek, 8-16 óra

 

Az adószedő és a pénztáros hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:         

 • Adó- és illetékek beszedése – személyazonossági igazolvány
 • Büntetések beszedése, visszaigazolása – személyazonossági igazolvány, büntetési jegyzőkönyv
 • Készpénzkifizetések
 • Az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése fizikai személyek esetében
 • Értesítők kiküldése fizikai személyeknek adótartozás esetén
 • Juttatások kifizetése (szociális segély, házassági támogatás, fűtéspótlék)- személyazonossági igazolvány
 • Járművek nyilvántartása
 • Beíratás és kivonás az adózás alól: – adásvételi szerződés vagy számla törzskönyv másolata személyazonossági igazolvány másolata, bejegyzési lap

Az adókönyvelő hatáskörébe tartozó ügyek:   

 • Az adózók nyilvántartásba vétele és az adatok frissítése
 • Az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése jogi személyek esetében
 • Értesítők kiküldése jogi személyeknek adótartozás esetén
 • Igazolások kibocsátása  (az adóra és az adózandó értékre vonatkozóan, fizetésigazolás)
 • Bérek és jövedelmek könyvelése (az alkalmazottak bérszámolása)
 • Nyugdíj-, fizetés- és bankszámlaletiltás (végrehajtási eljárás)
 • Leltározás, jelentések készítése

 

ANYAKÖNYV

Felelős alkalmazottak:

PÁL GIZELLA

NAGY MENYHÁRT SZIDÓNIA

Iroda: I. emelet, 5 szám

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 9-12 óra

Elérhetőség:  tel. 0752 241872, e-mail palg@gyergyoremete.ro

 

Hatáskörükbe tartozó ügyek:  

 • Házassági támogatás: – az új házasok személyazonossági igazolványa, házassági bizonyítvány, kitöltött formanyomtatvány

Megj. Csak akkor igényelhető, ha mindkét félnek első házassága és max. 30 napon belül kéri. Kötelező a személyazonossági igazolvány cseréje.         

 • Családi könyv kiállítása: személyazonossági igazolvány, házassági bizonyítvány, a családtagok születési bizonyítvány, kitöltött formanyomtatvány
 • Elhalálozás: – a halálesetet megállapító orvosi igazolás, az elhunyt személy személyazonossági igazolványa, születési és házassági bizonyítványa, katonai könyv (esetenként), a halálesetet bejelentő személy személyazonossági igazolványa, nem természetes halál esetén az ügyészség által kibocsátott igazolás

Megj. A haláleset bejelentése természetes halál esetén három napon belül, erőszakos halál esetén ügyészségi engedéllyel.         

 • Hagyaték: a tulajdonjogot bizonyító okirat, az örökhagyó elhalálozási bizonyítványa, az örökös személyazonossági és/vagy születési bizonyítványa, házassági bizonyítvány

Megj. Kézzel írott adásvételi szerződés nem fogadható el.

 • Névcsere: a születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata,  minden okmány, amely a megindoklás szempontjából fontos,  erkölcsi bizonyítvány és pénzügyi bizonylat, személyazonossági igazolvány, a Román Hivatalos Közlöny másolata, melyben az erre vonatkozó hirdetés megjelent .

 

SZOCÁLIS IRODA

Felelős alkalmazott: CAZAN RAMÓNA-ROZÁLIA

Iroda: földszint, 5 szám

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8-15 óra

Elérhetőség:  tel. 0752 241879, e-mail

cazanr@gyergyoremete.ro

 

Hatáskörébe tartozó ügyek:  

 • Szociális segély (a 57/2009-es Sürgősségi Kormányrendeletben meghatározott jövedelemszint függvényében):

 – az ugyanazon háztartásban élők személyazonossági igazolványának/születési bizonyítvány másolata, a házassági bizonyítvány másolata

– fogyatékos személy esetén a rokkantsági fokot megállapító orvosi végzés másolata         

a 16 éven felüli tanulók iskolai igazolása   

– a 16 éven felüli, munkahellyel nem rendelkező, iskolába nem járó, nyugdíjkorhatár alatt lévő  személyek esetében nyilvántartói igazolás a Munkaügyi Hivataltól,  a család mindennemű jövedelmét igazoló okirat és/vagy saját felelősségre írt nyilatkozat,  kitöltött formanyomtatvány és egy sínes irattartó     

Megj. A munkaügyi igazolást három-, a jövedelemigazolást hathavonta kell felújítani     

 • Környezettanulmányok készítése

Fogyatékkal élő személyek esetében orvosi felülvizsgálatra:  saját kezűleg írt kérés, az igénylő és házastársa/a törvényes képviselő személyazonossági igazolványának másolat,  fogyatékos személy esetén a rokkantsági fokot megállapító orvosi igazolás másolata, az aktuális betegséget bizonyító orvosi lelet fénymásolata, az igénylő mindennemű jövedelmét igazoló okirat és/vagy saját felelősségre írt nyilatkozat, válás és egyéb esetekben (ösztöndíj, sürgősségi segély stb.), a 14 éven aluli gyerek születési bizonyítványának másolata, a szülők és a 14 éven felüli gyerek személyazonossági igazolványának másolata,  a házassági bizonyítvány másolata,  családorvosi igazolás a családtagok egészségügyi állapotáról, lakásra vonatkozó tulajdonjogi irat, a házastársak mindennemű jövedelmét igazoló okirat és/vagy saját felelősségre írt nyilatkozat

Öregotthonba való beutaláshoz: a beutalást kérelmező személy saját kezűleg írt kérése, értelmi fogyatékosok esetén a Törvényszék által kibocsátott gyámsági kinevezés,  az igénylő és házastársa személyazonossági igazolványának/halotti bizonyítványának másolata, fogyatékos személy esetében a betegség besorolását megállapító orvosi végzés másolata,  az aktuális betegséget bizonyító orvosi lelet másolata, az igénylő mindennemű jövedelmét igazoló okirat és/vagy saját felelősségre írt nyilatkozat

 

FÖLDES IRODA

Felelős alkalmazottak:

ELEKES-KÖLLŐ MÁRTON topográfus

DEMETER ZSOLT urbanisztikus, katasztrófavédelmi felelős

MOLNÁR IBOLYA mezőgazdasági előadó (nyugdíjas)

Iroda: földszint, 6 szám

Ügyfélfogadás: hétfő-péntek, 8-15 óra

 

Az iroda alkalmazottainak hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:

 • Tulajdonbatételi jegyzőkönyv készítése: az ideiglenes birtoklevél (regiszter)
 • Földmérések
 • Földosztóbizottságban való tevékenység (a beérkező kérések/panaszok alapján a földtulajdonjog tisztázása, jegyzőkönyvek készítése, jóváhagyása és felterjesztése a megyei bizottsághoz)

 

Az urbanisztikus hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:

 • Területfelhasználási (urbanisztikai) engedély kiállítása: telekkönyv, helyszínrajz, kitöltött formanyomtatvány,  nyugta a lefizetett illetékről
 • Építkezési és bontási engedélyek kiadása:  építkezési/bontási terv, nyugta a lefizetett illetékről
 • Katasztrófavédelem:

– Jegyzőkönyv készítése katasztrófavédelmi helyzetekben

– A helyi önkéntes tűzoltóság tevékenységének segítése, ügyeinek intézése, hivatalos papírjainak készítése, naprakészen tartása

– A földmegmunkálás során az égetések (földterületek letakarítása nyílt láng használatával) engedélyeztetése.

 

MEZŐGAZDASÁGI IRODA

Felelős alkalmazott: PÁL MÁRIA

Iroda: földszint, 3 szám

Ügyfélfogadás: hétfő-péntek, 8-15 óra

Elérhetőség: tel. 0752 241985, e-mail palm@gyergyoremete.ro

 Hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:

 • Gazdasági nyilvántartó vezetése – adatváltozás esetén:  – tulajdonjogi bizonylat, telekkönyv, adásvételi szerződés
 • Igazolások kibocsátása: mezőgazdasági igazolás (fűtéstámogatás, szociális ügyek, iskolai ügyek esetén), lakhelyigazolás (villamossághoz, egészségügyi biztosításhoz, bankhoz, munkahelyre, iskolához), munkaidő igazolás a kollektív gazdaságban töltött évekről:  – személyazonossági igazolvány,  nyugta az adóhivatalban lefizetett illetékről
 • Termelési lapok kiállítása:  személyazonossági igazolvány,  helyszíni jegyzőkönyv, kitöltött formanyomtatvány
 • Tulajdonjogi bizonylatok kibocsátása
 • Földalapú támogatás: térképek a beazonosított földterületről (a hivatalban beszerezhető), érvényes banki számlaszám másolata, személyazonossági igazolvány másolata,  igazolás a földterületről, kitöltött formanyomtatvány

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Felelős alkalmazott: BAKOS ERIKA

Iroda: földszint, bejárat

Ügyfélfogadás: hétfő-péntek, 8-15 óra

Elérhetőség: tel. 0266 352101, fax. 0266 352 102, office@gyergyoremete

 

Hatáskörébe tartozó ügyek:  

 • Ügyfelek eligazítása
 • Űrlapok, formanyomtatványok kitöltése
 • Telefonszolgálat
 • Iktatás: beérkező és kimenő átiratok,  lakossági kérések, panaszlevelek iktatása  
 • Területalapú támogatásokban való részvétel
 • Archívum

 

TITKÁRSÁG

Felelős alkalmazott: NAGY ENIKŐ

Iroda: I.emelet, 3 szám, 0266 352 101

Ügyfélfogadás: hétfő-péntek, 8-15 óra

Elérhetőség: tel. 0752 241870, e-mail office@gyergyoremete

 

Hatáskörébe tartozó ügyek:    

 • A polgármester által kijelölt napi feladatok
 • Közbeszerzési eljárások bonyolítása
 • Fejlesztéssel kapcsolatos feladatok, pályázatmenedzsment (jelentések készítése)
 • A minőségbiztosítás (ISO 9001) belső követése
 • Külső és belső kapcsolattartás
 • Különböző közigazgatási iratok készítése (határozattervezet, jegyzőkönyv, polgármesteri rendelet stb.)

 

PÁLYÁZATMENEDZSMENT

Felelős alkalmazott: BAKOS SZABOLCS

Iroda: I. emelet, 3 szám

Ügyfélfogadás: hétfő-péntek, 8-15 óra

Elérhetőség: tel. 0752 241878, e-mail bakossz@gyergyoremete.ro

 

Hatáskörébe tartozó ügyek:

 •  Fejlesztéssel kapcsolatos feladatok, pályázatmenedzsment (jelentések készítése)
 • Pályázatok elszámolásának előkészítése