Turinfo

KAPCSOLAT:

Kacsó Andrea felelős alkalmazott

Nyitvatartás: munkanapokon 8-16:30 

Elérhetőség: remete.tv@gmail.com, tel. 0366 406033, 0752 241985

A Turisztikai Információs Központ egy különleges, kimondottan e célra készült épületben kapott helyet. Az épület múltját és jelenét egyaránt magában hordozza: egyik homlokzata egy a 19. és 20. század fordulóján épült lakóház (későbbi községháza) maradványa, a polgárosodó Gyergyóremete emléke. E fal mellé tervezett Máthé Zoltán építész egy modern lapostetős, faburkolatos épületet. 

A Turisztikai Információs Központban kapott helyet 2012-ben Gyergyóremete digitális adatbázisa. A betérők rendelkezésére négy érintőképernyő áll – ezeken lehet megtekinteni a multimédiás tartalmakat: a települést bemutató fotókat, filmeket és kisfilmeket is. Az információs központ padlója maga is információhordozó: a település légi felvétele révén Gyergyóremete utcáit lehet bejárni alig néhány négyzetméteren.

A rendszerváltás után az épület elszenvedett egy sikertelen átalakítást, végül a községházából csak az utcai homlokzat maradt meg, a többi részét lebontották. Dönteni kellett hogy újjáépítik a régi községházát, aminek tulajdonképpen már nem volt hely a művelődési ház felépítése után, vagy egy új polgármesteri hivatalt építenek, a réginek pedig lebontják a maradékát is.

”Itt állt a régi községháza, ami egy 19. és 20. század fordulóján épült ház, a polgárosodó Remete idejéből. Ez a korabeli fényképek tanulsága szerint egy igen-igen termékeny időszaka volt a községnek, amikor látványosan a városiasodás útjára lépett, az első városiasodási tendenciája Remetének. Én már akkor azt mondtam, hogy sajnálnám azt a homlokzatot, mert egy önmagában értékes homlokzat, csak nem igazán tudtuk megtalálni a keretet.

Ezért amikor ez az információs központ építési program beindult, akkor egyből rákattantunk, hogy ilyen formában lehetne megmenteni ezt a falat, egy információs központ részeként. Másrészt viszont összhangban is van a két program, ugyanis a fal megmentése részben egy didaktikai célzatú megnyilvánulás, hiszen egy emléket szeretnénk megmenteni, egy információs központtal teljes mértékben passzol. Úgyhogy gyakorlatilag egy fal mellé telepítettünk egy épületet. 

A funkcióval összhangban célszerűnek láttuk egy olyan padló kiképzését, ami egy turistának egyben információval is szolgálhat. Ez gyakorlatilag egy olyan PVC padló, ami légi felvételét mutatja be a településnek, tehát nagyon könnyen lehet tájékoztatást adni az illetőnek, mert a lába alatt utcákat be lehet járni a padlón, a teljes település térképet tartalmazza, meg kell mondjam, hogy egy igen jó minőségű légi felvétel ez, a farakást meg lehet keresni az udvaron.” – nyilatkozta Máthé Zoltán építész.

A létesítmény Gyergyóremete Önkormányzata által a Vidékfejlesztési Alapból nyert ötszázezer lejes összegből valósulhatott meg.