Gyergyó régióban idén is megrendezés-re került az Idősek Nemzetközi Világnapja alkalmából tartott rendezvény, melynek a gyergyóremetei Közösségi Ház adott otthont. A rendezvény főszervezője idén is a Caritas Idős Program volt, partnerségben az RMDSZ Gyergyó Területi Nőszövetséggel. A rendezvényen 303 szépkorú vett részt és ünnepelt.

A rendezvény különlegességét adta, hogy harmadik alkalommal ünnepeltek együtt a gyergyóremetei idős (95) személyek mellett az alfalvi (43), szárhegyi(17), csomafalvi (37), gyergyói (34), újfalvi (44) és ditrói (33) idősek is.

Október 3-án délután háromórai kezdettel került sor az ünnepségre, ahol a szépkorú ünnepelteket köszöntötte Laczkó-Albert Elemér, Gyergyóremete polgármestere, Bakó Antal plébános, Bende Sándor parlamenti képviselő, Dr. Portik Edit nőszövetség elnöke és Péter Róbert Gyulafehérvári Caritas munkatársa.

A köszöntőbeszédek után a Fráter György Általános Iskola IV. osztályos diákjai verssekkel köszöntötték az egybegyűlteket, majd Bartis Erzsébet előadásában moldvai csángó dalokat hallhattunk.

Ezt követően követően színre lépett a gyergyószentmiklósi Step Dance Sportklub, melyet a gyergyóremetei Sirülő néptánc közepes csoportjának előadása követett.

Az ünnepelt közönség számára előadott műsorok után, virággal és emléklapokkal köszöntöttük a hölgyeket és urakat, hálát adva koccintottunk, hogy jelen lehetünk és egy közösséget alkotva együtt ünnepelhetünk.

Dr. Portik Edit, a RMDSZ Gyergyó Területi Nőszervezete részéről méltatta és kitüntette a jelentős közösségépítő munkát vállaló szépkorú személyeket, mint: Páll Ibolya zenetárnőt Gyergyószentmiklósról,

a 89 éves Márton Péter adatközlőt Ditróból, Imecs Irma nyugdíjas egészségügyi asszisztenst Szárhegyről, Mayer Juliánna óvónőt Gyergyóalfaluból, Molnár Sándor kántor urat Gyergyóújfaluból és Dr. Gyulai Annát a remetei Nők órája egykori vezetőjét. Amint a jutalmazottak méltatásából kiderült, mindenki saját községe illetve a medence kulturális rendezvényeinek aktív résztvevői a mai napig is, és eddigi életútjuk valóban példaértékű a fiatalabb generációk számára is.

A koccintások és az ünnepi menü elfogyasztását követően kellemes, felemelő hangulat áradt szét a remetei Közösségi Házban, ahol szemmel láthatóan önfeledten, napi terhektől mentesülten, igazi jókedvvel tudtunk örülni egymásnak.

Rendezvényünk hátra maradt részében, a táncon és a közös éneklésen volt a hang-súly, melyhez az élőzenét méltón szolgáltatta Fülöp Zoltán.

Köszönetünket fejezzük ki ezúttal is állandó támogatóinknak, Gyergyóremete, Alfalu, Csomafalva, Szárhegy, Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatalának valamint rendezvényünk idei támogatóinak, mint a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósága, Gedeon Richter Románia, valamint az RMDSZ Gyergyó Területi Nőszervezete és a közreműködő diákok, tanítók és tanárok munkáit, akik mind hozzájárultak a rendezvény színesebbé tételéhez

Péter Róbert,

Gyulafehérvári Caritas Idős Program