Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket a „KÖZSÉG, FALU, URBANIZÁLT TÁJ ERDÉLYBEN ÉS EURÓPÁBAN” című multidiszciplináris konferenciára.

Program:

Október 6. csütörtök

Történelem – tradíció  9.00 – 10.30 Moderátor: Laczkó-Albert Elemér

Horváth Gergely Krisztián (történész, BTK TTI): A vidék szovjetizálásának céljai és máig ható következményei Magyarországon és Erdélyben

szünet 10.30 – 11.00

Építészet – urbanisztika – tájépítészet 11.00 – 12.30 Moderátor: Hörcher Ferenc

Körmendy Imre (urbanista, MUT) felvételről/online: A falvakról és az urbanizációról

ebéd  12.30 – 14.00

Építészet – urbanisztika – tájépítészet 14.00 – 16.00 Moderátor: Bakk Miklós

Köllő Miklós (építészmérnök): Változások a székely kultúrtájban/ egy paradigmaváltás szükségszerűsége

Máthé Zoltán (építészmérnök, műépítész): Falu, aki város akar lenni

szünet 16.00 – 16.30

Urbanisztika és politika 16.30 – 18.00 Moderátor: Köllő Miklós

Bakk Miklós: A várospolitika történeti alapjai Erdélyben

Október 7. péntek

Irodalom és filozófia 9.00 – 11.00 Moderátor: Mester Béla

Hörcher Ferenc (eszmetörténész, NKE EJKK PÁK, BTK FI): Város és falu a magyar gondolkodástörténetben

Smrcz Ádám (kutató, NKE EJKK PÁK): Egy mezőváros lehetőségei – Tessedik Sámuel programja

szünet 11.00 – 11.30

Irodalom és filozófia 11.30 – 13.00 Moderátor: Horváth Gergely Krisztián

Tamás Dénes (Sapientia EMTE, Csíkszereda, Társadalomtudományi Tanszék): A városi terek újrafoglalása Székelyföldön. Sepsiszentgyörgy, mint példa

Mester Béla (tudományos főmunkatárs, BTK FI): A romániai városrombolás és a falurombolás eltérő emléknyomai a magyarországi és erdélyi magyar kulturális emlékezetben

ebéd  12.30 – 14.00

Jog – közigazgatás 15.30 – 16.00 Moderátor: Nagy-Menyhárt Szidónia

Weninger Sándor (doktorandusz, NKE, Közigazgatás-tudományi DI Közszervezési és Közigazgatástani Intézet): „Európai városok participatorikus várostervezési projektjei és azok községi kapcsolatai a településmarketing tükrében”

Záróbeszélgetés 16.00 – 17.30 Település- és tájpolitika Erdélyben

Vitaindító: Laczkó-Albert Elemér

Opponens: Bakk Miklós

Szervező:

Gyergyóremete Község Önkormányzata

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Támogatók:

Gyergyóremete Község Önkormányzata

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hargita Megye Tanácsa