DSC_4755

A Fráter György Általános Iskolában ma 9 órától tartották a tanévnyitó ünnepséget. A központi iskola udvarán gyülekeztek a diákok, szüleik és pedagógusaik kíséretében. Papp Mihály iskolaigazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd Görbe Péter megyei főtanfelügyelő diákokhoz, pedagógusokhoz intézett üzenetét tolmácsolta. „Gyergyóremete történetében először fordult elő, hogy község szinten 700 alá csökkent a gyermeklétszám” – mondta el az iskolaigazgató.

Laczkó-Albert Elemér községi polgármester köszöntésében arra buzdított mindenkit, hogy jó reményekkel, kíváncsisággal kezdjék a tanévet, hogy kinek-kinek hasznára váljon. Arra hívta fel a pedagógusok figyelmét, hogy ne csak a kötelező tananyagra, hanem a gyerekek kíváncsiságára is alapozzanak és kívánta, hogy tapasztalják meg a munkájukban rejlő örömöt.

A polgármester egy helyi oktatási stratégia kidolgozásáról is szólt, melyen az iskola vezetősége és a helyi önkormányzat, külső szakértők bevonásával dolgozik. Ez néhány éven belül lehetővé teszi, hogy a romániai tanügyi törvényes keretek között sajátos módon, a helyi igényeknek és elvárásoknak megfelelően új lehetőségeket nyitson meg a remetei diákok és pedagógusok előtt.

Ezúttal adta át a biatorbágyi Székely Kulturális Egyesület által szervezett rajzverseny remetei díjazottjainak odaítélt jutalmakat. Összesen hat diák – négy a központi és kettő a csutakfalvi iskolából – kapott kitüntetést, amely Szabó Attila rajztanár ösztönző hozzáállását is dicséri.DSC_4764

A tanévnyitó záróakkordjaként az iskolai éveket megkezdők énekes-verses összeállításban fejezték ki a bennük rejlő örömöt, kérdéseket és reményeket. 10 órától ünnepi szentmise keretében is hálát adtak az új kezdetért és kérték Isten segítségét a továbbiakban.DSC_4766