gyergyoiszemle1

Másfél éves munka után látott napvilágot a Gyergyói Szemle tudományos és ismeretterjesztő folyóirat első száma. A multidiszplináris kiadvány célja, hogy a régióból származó kutatók, szakemberek, művészek szellemi és társadalmi tőkéjét a gyergyói élet javára kamatoztassa. A Gyergyói Szemle tartalmi szempontból tudományos hangnemben keres választ a térség problémáira. A jó szellemi támogatás ellenére a 116 oldalas kiadvány első számának megjelenését a Bethlen Gábor Alap finanszírozta, a remetei önkormányzat kisebb támogatásával.

Az első, Gyergyóremetén tartott bemutatóra, január 26-án került sor, melyen szinte teljes létszámban jelen volt a szerkesztőcsapat. A rendhagyó eseményen felszólalt Laczkó-Albert Elemér polgármester is, aki szerint ez a kiadvány ékes példája annak, hogy, ha elkötelezettjei vagyunk egy ügynek, igenis létre tud jönni. Remélhetőleg szükség lesz a külcsínre míves, tartalmilag ígéretes kiadványra, amely felület kell legyen arra, hogy a magasan képzett értelmiségiek publikálhassanak. „Isten éltessen, Gyergyói Szemle!” – zárta köszöntőjét a községvezető.

Nagy József a kezdeményezés mozgatórugójaként tevékenykedett mindvégig.

Mint elmondta „Kolozsvárról, majd Budapestről látszott, hogy nagy a gyergyói térség értelmiségi potenciálja, viszont nincs  felület, ahová írhatnának a térség számára. A disszertációkat, államvizsga dolgozatokat író egyetemistákat ezáltal is vissza lehet kapcsolni a térség vérkeringésébe. A gyergyóiság létezik, ami szellemi folyamatokat generál, ezek pedig gazdaságiakat idézhetnek elő.” Első körben negyven gyergyói értelmiségit szólítottak, akikből nagyjából össze is állt a szerkesztőség.

Kép1

Az első szám az I. világháború centenáriuma alkalmával tematizálja a megjelent tanulmányokat. Hat rovatba tömörítették a publikációkat: történelem, gazdaság, irodalom, művészetek, szociológia, néprajz. A bemutatón az egyes rovatok szerkesztői külön-külön beszámoltak elképzeléseikről, a kiaknázandó lehetőségekről. A megjelenő írások mind a szakemberek, mind a széles közönség számára hasznosítható és befogadható tartalmat közvetítenek, a helyi társadalom egészének szolgálva útmutatóul.

DSC_6345

Reményeik szerint a folyóirat évente jelenik meg, bár a témák sokasága, a szerzők száma ennél jóval többet is megbírna. A tervek szerint a 2016-os kiadvány az elvándorlás témáját járja körül. A folyóiratot megtalálják a helyi turisztikai információs központban.