Salarii de bază stabilite în conformitate

Salarii de bază stabilite în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.157/2017 CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare