Consiliul local

Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani. Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, lunar, la convocarea primarului. Ședințele consiliului local sunt publice.

 

PRIMAR Partidul politic Declarații de avere și interese
Laczkó-Albert Elemér UDMR  

 

  CONSILIERI LOCALI Partidul politic Declarații de avere și interese
1. Szabó Csaba – Viceprimar UDMR  
2. Bakos Balázs UDMR  
3. Balázs-Kercsó János UDMR  
4. Czikó Dezső UDMR  
5. Ferencz-Csibi Lóránd UDMR  
6. Ferencz-Csibi Norbert UDMR  
7. Fülöp Csaba UDMR  
8. Kiss Izabella UDMR  
9. Laczkó Csaba UDMR  
10. László Sándor UDMR  
11. Mincsor Erzsébet UDMR  
12. Pál György PPMT  
13. Petréd Árpád UDMR  
14. Petréd Károly UDMR  
15. Portik Veronika UDMR