Vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan