Comisiile de specialitate

După constituire consiliul local stabilește și organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezența majorității membrilor și iau hotărâri cu votul majorității membrilor lor.  

1. Comisia de specialitate economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism

 • Elnök:
  • Balázs-Kercsó János
 • Tagok:
  • Szabó Csaba
  • László Sándor
  • Balázs-Kercsó Attila
 • Titkár:

  2. Comisia de specialitate de agricultură, silvicultură, protecția mediului și turism:

 • Elnök:
  • Pál Gheorghe
 • Tagok:
  • Czikó Dezső
  • László Sándor
  • Pál Antal
  • Bakos József
  • Albert Sándor
  • Petréd Károly
  • Petréd Árpád
 • Titkár:

 

3. Comisia de specialitate de învățământ, social-culturale, tineret și sport

 • Elnök:
  • Balázs Róbert
 • Tagok:
  • Mincsor Erzsébet
  • Petréd Károly
  • Szabó Csaba
  • Pál Antal
  • Balázs-Kercsó Attila
 • Titkár:

4. Comisia de specialitate de sănătate, familie, munca, protecție socială și protecția copilului

 • Elnök:
  • Ivácson Noémi
 • Tagok:
  • Mincsor Erzsébet
  • Portik-Baai Anna
 • Titkár: