Informații de interes public

Vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan
Anunți posturi scoase la concurs
Anunțul privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă
Anunți privind organizarea licitației de vânzare pietrei
Rapoarte privind transparență decizională
Salarii de bază stabilite în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.157/2017 CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Guvernare transparență, deschisă și participativă – SIPOCA 35 (Vizualiza )