Informații de interes public

Anunț de participare privind Achiziția de masă caldă pentru preșcolarii și elevii din Școala Gimnazială Fráter György Remetea, prin Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii, pentru anul școlar 2023-2024 (publicat la data de 29 decembrie 2023.)

Anunți posturi scoase la concurs
Anunțul privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă
Anunți privind organizarea licitației de vânzare pietrei
Rapoarte privind transparență decizională
Salarii de bază stabilite în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.157/2017 CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Guvernare transparență, deschisă și participativă – SIPOCA 35 (Vizualiza )