Servicii sociale

Comuna Remetea în colaborare cu Asociația Caritas- Alba Iulia oferă servicii sociale pentru diferite categorii de beneficiari: Programul de Dezvoltare și Educație Timpurie pentru copii între 6-36 luni a cărui activitate se stucturează în funcție de vârstă și grupul țintă. Prin cântece și zicători asociate cu mișcări proprii se stimulează dezvoltarea motricității grosiere, recuperarea abilităților/ deprinderilor motrice, se dezvoltă echilibrul și atenția copilului. La copii mai mari, de 2-3 ani activitățile se bazează mai mult pe dezvoltarea cognitivă, a schemei corporale și socializarea copiilor. Programul oferit săptămânal și condus de asistentul social specializat în sănătate mentală Czirják Lujza asigură  consiliere și asistență individuală, precum și educare parentală abordând diferite teme legate de creșterea, dezvoltarea și educarea copilului, despre importanța familiei în acest proces de dezvoltare, formarea atașamentului social și prevenirea neglijării copilului. Centrul de zi pentru servicii de asistență comunitară pentru persoane vârstnice are ca scop prevenirea marginalizării și izolării persoanelor vârstnice, reabilitarea persoanelor care au o mobilitate redusă prin activități de mobilizare și dezvoltarea competenței mișcării în grup pentru persoane vârstnice. Competența mișcării înseamnă utilizarea posibilităților individuale de mișcare în mod creativ și adaptat la condițiile concrete ale fiecărei situații în parte. Prin serviciile Centrului de zi se promovează un stil de viață sănătos și activ organizând programe tematice, evenimente, facilitând accesul la activități culturale și artistice, drumeții și excursii. Programele Centrului sunt organizate de către asistentul social Péter Róbert odată la două săptămâni în Centrul Social „Szent Anna”, în prezent participă 25 de beneficiari, persoane vârstnice. Servicii de îngrijire la domiciliu sunt oferite persoanelor bolnave, care necesită îngrijiri de specialitate socio-medicale sau ajutor în activitatea de bază a vieții zilnice, supraveghere. Serviciile sunt oferite zilnic de asistenți medicali și includ aplicarea prescripțiilor medicamentelor, aplicarea/ monitorizarea tratamentelor prescrise de medici, igienă corporală, mobilizare și transfer, asigurarea unor instrumente ajutătoare pentru deplasare sau păstrarea igienei corporale.