Creșă

CONTACT: Hompoth Terézia, administrator Telefon: 0741 258183, e-mail: hompothterezia@gmail.com Adresă: 537250 Gyergyóremete, Str. Borvíz   Nr.8   Creşa este un serviciu de interes local, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară. Beneficiarii serviciilor sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Remetea, precum şi părinţii şi familiile acestora. Obiective:

 • să acorde servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani;
 • să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani;
 • să supravegheze, să menţină starea de sănătate şi de igienă a copiilor, să acorde primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
 • să asigure nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează creşa şi să realizeze o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
 • să ofere consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
 • să asigure baza tehnico-materială necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani.

Principiile care stau la baza activităţii creşei sunt:

 • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 • asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
 • asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;
 • primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului.
 • părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de întreţinere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.