2021.

15/2021 Numirea Comisiei de predare a echipamentelor hard/soft 

14/2021 privind convocarea ședinței ordinare al consiliului local al comunei Remetea

12/2021 privind constituirea Comisiei de concurs și Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare

11/2021 privind constituirea Comisiei de concurs și Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare

10/2021 privind constituirea Comisiei de concurs și Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare

3/2021  privind desemnarea d-nei Antal Erika, drept executor fiscal și constituirea comisiei ce procedează, împreună cu executor fiscal, la cercetarea în teren a bunurilor creditorilor

2/2021 privind suspendarea Contractului individual de muncă a domnului Molnár László

1/2021 privind convocarea ședinței ordinare al Consiliului local Remetea