Centrul de zi de tip școală

  • Scopul Centrului este:

– de a oferi sprijin și suport elevilor în vederea prevenirii abandonului școlar, – egalizarea condițiilor socioeconomice a elevilor, -creșterea performanțelor școlare, -de a  asigura copilului ingrijire, educatie, recreere-socializare, dezvoltarea deprinderilor de viata, si formarea autonomiei personale, orientare scolara si profesionala, – activitati de sprijin si consiliere pentru parinti.  

  • Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul de zi, de tip școală pentru elevii înscriși în învățământul primar și gimnazial din comuna Remetea   sunt elevii din familii care au domiciliul sau reședința, în comuna Remetea și sunt contribuabili locali și care se află în situații de dificultate.

 

  • Activități derulate/servicii oferite:

– Servicii de consiliere psihopedagogică, -Educaţia   formală şi nonformală/informală, -Servicii de supraveghere, – Servicii destinate pentru viața independentă, – Organizarea activităților de recreere și socializare, – Servicii de informare și consiliere privind orientarea școlară și profesională, – Servicii de consiliere și educație parentală,

  • Serviciile Centrului de zi sunt acordate contracost,  are valoarea de 7 lei/zi, și se acordă subvenții de 50% familiilor cu un membru declarat persona cu dizabilitate, familiilor monoparentale,  familiilor cu 3 sau mai mulți copii, și familiior cu venituri mici, subvențiile fiind acordate în fucție de venit/membru de familie.

 

  • Personalul Centrului:

-psiholog- Csibi -Benkő Zsuzsanna -pedagog: Borsos Ibolya -asistent social: Péter Robert -voluntari