Primăria Comunei Remetea anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar întocmite pentru parcela 61193.
Acestea vor fi afișate în termen de 60 de zile, începând cu data de 23.10.2023 la sediul Primăriei Comuna Remetea și pe pagina proprie de internet www.gyergyoremete.ro.
Cererile de rectificare a documentelor planurilor parcelare se formulează şi se depun la sediul Primărie Comuna Remetea în termen de 60 zile de la data publicării şi vor fi însoţite de documente doveditoare.