Salarii de bază stabilite în conformiate cu prevederile Legii nr.157/2017