Primarul Comunei Remetea anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar întocmite pentru parcela 62315. Acestea vor fi afișate în termen de 30 de zile, începand cu data de 04.07.2024 la sediul Primăriei Comuna Remetea.
Cererile de rectificare a documentelor planurilor parcelare se formulează şi se depun la sediul Primărie Comuna Remetea în termen de 30 zile de la data publicării şi vor fi însoţite de documente doveditoare.