Primarul Comunei Remetea anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar întocmite pentru parcela 60894.

Acestea vor fi afișate în termen de 30 de zile, începând cu data de 15.07.2024 la sediul Primăriei Comuna Remetea și pe pagina proprie de internet www.gyergyoremete.ro.

Cererile de rectificare a documentelor planurilor parcelare se formulează şi se depun la sediul Primăriei Comunei Remetea în termen de 30 zile de la data publicării şi vor fi însoţite de documente doveditoare.

Documentația se poate vizualiza aici.